• transform! Managing Board Statement
 • "NE VYDÍRÁNÍ A ÚSPORNÝM OPATŘENÍM - ANO DEMOKRACII"

 • 29 Jun 15 Posted under: Greece
 • Dne 5. července, bude řecký lid vyzván, aby učinil rozhodnutí historického významu; rozhodnutí, které bude mít přímý dopad na budoucnost země, ale i na budoucnost Evropy jako celku. Tři instituce Evropské unie tzv. "Trojka" (Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská komise), se nejen snaží zničit změnu v Řecku, ale snaží se podkopat i nás. Nyní je ten čas, kdy je potřeba se spojit naše hlasy a vystoupit proti tomuto vydírání ze strany evropských elit.

  Evropské elity roní krokodýlí slzy nad řeckým údajným nedostatkem dobré vůle dosáhnout kompromisu, což vedlo k odchodu Varoufakis z nouzového zasedání Euroskupiny v sobotu 27. června. Rozhodně odsuzujeme toto zhodnocení situace, které zakrývá pobuřující ultimátum, které bylo předloženo řecké vládě - ber nebo nech být -, plně podporujeme rozhodnutí  řecké vlády dát možnost lidem vyjádřit se k návrhu předložené dohody, která je v rozporu s volebním programem s nímž SYRIZA vyhrála volby.  Demokracie nesmí být vydírána.

  Šíří se také fámy, že přece jen na konec návrh, který byl řeckou vládou v pondělí 22. června se velmi obsahově podobal návrhu předloženému "Trojkou". Toto prostě není pravda. Řecká vláda nikdy neakceptovala snížení mezd a penzí požadované věřiteli. Navrhovala redistribuci daňové zátěže ve prospěch nejchudších, restrukturalizaci dluhu, což bylo obojí věřiteli odmítnuto. V tomto výčtu by se dalo pokračovat. Tato dezinformační kampaň je součástí širší strategie, která se zaměřuje na destabilizaci řecké vlády a zároveň současně umožňuje institucím  zachovat si svoji image. 

  Hlavy států a vlád EU, jakož i instituce Trojky, neustále opakují, že hlasování "ne" dne 5. července je hlasem proti účasti Řecka v eurozóně, potažmo i v Evropské unii. Tímto prohlášením chtějí vytvářet strach a chaos a zabránit samotnému umožnění demokratické debaty o otázce, která se týká výlučně povahy návrhů dohody s Řeckem. Plně podporujeme konání referenda v nejlepších možných podmínkách: ne vydírání, ne hrozbám, ať řecký lid rozhodne!

  Jako členové výkonné rady transform! jsme přesvědčeni že vítězství "ne" poskytne řecké vládě posílenou demokratickou legitimitu k vyjednání spravedlivé dohody s institucemi Trojky a  evropskými partnery. Hlasováním "ne"  bude vyslána jasná zpráva, že sociálně a ekonomicky destruktivní neoliberální recepty řešení nejsou dále akceptovány. Hlasování "ne" je vyjádření podpory změny směřování Evropy. Hlasování "ne"  je stanoviskem proti úsporným opatřením, a to je v našem společném zájmu. Hlasováním "ne" je volbou demokracie  a spolupráce před vydíráním a ultimáty. Je proto nanejvýš důležité ukázat naši solidaritu s demokratickou vůli řeckého lidu.

  Prosím podpořte evropskou petici na adrese: http://www.altersummit.eu/accueil/article/no-to-austerity-yes-to-democracy?lang=enRelated articles