• Konference zpráva
 • Chceme mír a spravedlivou Evropu i celý svět

 • Jiří Málek | 22 Jun 15
 • Koncem května se v Praze konala významná mezinárodní konference organizovaná a svolaná KSČM za účasti 27 zahraničních účastníků z 18 zemí a několika desítek zástupců z České republiky, vč. Strany demokratické levice.

  Cílem bylo posoudit současnou světovou situaci, aktuálnost budování antifašistické fronty i další témata, včetně podoby socialismu v 21. století a demokratických cestách k dosažení sociálně spravedlivé společnosti. Je asi ještě poněkud brzo provádět nějaká zásadní hodnocení, ale již nyní ta kladná převažují. Hovořilo se i o řadě dalších evropských i globálních problémů a jak se k nim společně stavět. Během krátké doby nelze věci vyřešit, ale již samotná možnost výměny názorů řešení může napomoci. Jednání se účastnili zástupci jak z Evropy, tak byly zastoupeny radikálně levicové, převážně komunistické strany i z dalších kontinentů – např. Vietnamu, Japonska, Brazílie, Kuby, Venezuely. Z Evropy byli jak representanti stran sdružených v EL a zastoupené v GUE/NGL, např. Die Linke, SDS, FKS, tak strany stojící mimo toto uskupení, jako KKE. V Praze byli i účastníci ze zemí mimo EU - z Ruské federace, či Ukrajiny a Běloruska.

  To vše vytvářelo podmínky pro  širokou výměnu názorů a hledání společných závěrů a doporučení. Nejsnáze se dosáhlo shody v otázkách války a míru a o strategii, jak by levice měla v tomto duchu působit. Velkou většinou byla přijata společná rezoluce akcentující otázky boje za mír i sociální spravedlnost (http://www.solidnet.org/czech-republic-communist-party-of-bohemia-and-moravia). Disharmonicky pak působí následné stanovisko řecké KKE (http://www.solidnet.org/greece-communist-party-of-greece/cp-of-greece-the-kke-and-the-declaration-of-prague-en-ru-es-ar). Poslanec KSČM v českém parlamentu navrhl i konkrétní opatření ke zlepšení výměny informací a zkušeností mezi zástupci těchto radikálních stran v národních parlamentech v rámci celé Evropy i za hranicemi EU (http://www.solidnet.org/czech-republic-communist-party-of-bohemia-and-moravia) a vyzval GUE/NGL, aby se připojila.

  Možná byla trochu škoda, že malá diskuse se týkala tématu s pracovním názvem – „socialismus pro 21. století“. KSČM již v loňském roce rozeslala zahraničním partnerům svoji představu, zároveň se tato tématika diskutuje, i když ne s velkou intenzitou, také v České republice.  Jde bezesporu o jednu z levicových vizí, které, po systémových změnách v tzv. socialistických zemích je předkládána levici a celé společnosti. Je to pozitivní počin, protože celá evropská radikální levice v posledním čtvrtstoletí trpěla a trpí nedostatečnou schopností předložit přitažlivé vize, které by našly výraznou podporu mezi občanskou veřejností. Právě oprávněná kritika radikální levice po celé Evropě vychází z toho, že bez programové koncepce, přijatelné a přitažlivé pro významnou část populace nelze reálně uvažovat o hlubokých systémových sociálně politických změnách.

  Česká radikální levice, která je prezentována především dlouhodobými volebními výsledky KSČM na tuzemském politickém válčišti i v rámci evropských voleb, se nemůže zříci své odpovědnosti nejen za národní politiku, ale i za její internacionální rozměr. V jakém smyslu?  Jestliže EL se zaměřuje především na politické otázky v rozměrech Evropské unie,  i když jejími členy jsou i politické strany mimo EU, pak KSČM se snaží aktivněji působit v širším měřítku, ale možná poněkud méně v Evropské unii. Na druhé straně její tři europoslanci jsou jedinými představiteli radikálně levicových sil z celého regionu v Evropském parlamentu. Ve straně Evropská levice je velmi aktivní česká SDS a KSČM je zde jako pozorovatelská strana.

  I to vytváří podmínky, aby česká levice byla aktivní a výrazněji ovlivňovala tuto, z evropského hlediska, velmi důležitou regionální politiku. A protože ani pražská konference se ve strategických záležitostech, jako je otázka války a míru neodlišuje od úsilí EL, je zde prostor pro výraznou společnou aktivitu. Možná, že prvním společným krůčkem by mohl být podíl na Letní universitě EL, konající se letos v českých Litoměřicích. Této konferenci se nepodařilo překonat všechny rozpory a odlišnosti v přístupech různých radikálně levicových proudů. Asi nebyl postaven ještě kamenný most, ale určitě přinejmenším solidní lávka, po které se dá chodit, tu stojí. A je k dispozici pro všechny, kteří po ní chtějí jít. Možná, že teď je čas znovu oživit myšlenku  „lidové fronty“ všech Evropanů, jejichž srdce bije nalevo, což na konferenci také zaznělo.