• Úvod

 • Čtenář dostává do ruky nový časopis, přesněji českou mutaci již pět let anglicky vydávaného „transform! european journal for alternative thinking and political dialogue“ (evropský časopis pro alternativní myšlení a politický dialog). Dnes plníme závazek, který jsme si před nějakou dobou dali. Zpřístupnit českému čtenáři pro začátek alespoň nejdůležitější, či pro české poměry nejpřínosnější články v českém překladu. V tomto úvodu bych chtěl nejdříve přiblížit, kdo je editorem a co je posláním tohoto časopisu vydávaného pololetně. Vydavatelem je transform! europe, jehož cílem bylo od počátku spojení levicových sil formovaných různorodostí.  přesně tuto mezinárodní síť popisují slova jejího...
 • [více]

O levici

 • Levicová strategie
 • Bob Jessop
 • Konjunktivní analýza[1] je užitečná v mnoha oblastech, ale obzvláštní teoretický a praktický význam má pro kritickou politickou ekonomii a levicovou strategii. Neboť provozování politiky jako "umění...


 • The Impossibilities of Reformism
 • Introduction We would like to use this text to begin a dialogue with those comrades within social democracy who contend that the last 25, 15 or 5 years of bleak development is the result of a series...

Demokracie v sázce

 • Democracy in Crisis
 • Konstaninos Tsoukalas
 • Let me begin this article with an initial claim. The current crisis does not pertain solely to the performance of economic indicators and to the functioning of economic institutions. Rather it is also...


 • Nebezpečí zprava
 • Walter Baier
 • Úvod1 Mnozí seriozní pozorovatelé se domnívají, že krize v Evropě neskončila. Restrukturalizací řeckého státního dluhu a rozšířením evropského stabilizačního mechanizmu byl pouze získán čas, avšak...

Struggles for Democracy
Europe: Crisis and Alternatives

 • The Triumph of Failed Ideas
 • Steffen Lehndorff
 • Introduction to the book "A triumph of failed ideas. European models of capitalism in the crisis" which contains ten country analyses provide insights into national ways of coping - or failing to cope - with the ongoing crisis.

 • Plea for a European Minimum Wage
 • Europe is heading at full speed toward a second edition of the financial crisis. Greece must once again be saved from “bankruptcy”; again the crisis involves generalised cuts and privatisation. What...


Migration
Volby


Country Reports

 • Austerity Policy in Hungary
 • Tamás Morva
 • Recently Hungary appears much more often in the western media than ever before, usually, in critical articles that mention the Prime Minister Viktor Orbán and refer to the activity of the government...Additional Articles (language-specific)