author image

Vagia Lysikatou

Vagia Lysikatou is a researcher at Nicos Poulantzas Institute, Greece.

  • Mail Icon
  • Contact Vagia Lysikatou

Publication


Focus


Blog