• Τετάρτη, 13 Οκτώβριος
 • 19:00 – 20:00 (CET)
 • online

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο
 • Παρουσίαση του ετήσιου τεύχους του transform! 2021: Μια συζήτηση με τον Τζον Μπέλαμι Φόστερ

 • Λάβετε μέρος στη συζήτηση με τον Τζον Μπέλαμι Φόστερ, μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της μαρξιστικής οικολογικής θεωρίας στον κόσμο.

  Το ετήσιο τεύχος του transform 2021 είναι το έβδομο τεύχος μιας σειράς που εκδίδεται κάθε χρόνο και παρέχει ενημέρωση και αναλύσεις αναφορικά με τις πολιτικές και τις κοινωνικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το παρόν τεύχος εξετάζει τις επιπτώσεις του καπιταλισμού στο παγκόσμιο οικοσύστημα μέσω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της τρέχουσας πανδημίας, καθώς και της ταυτόχρονης οικονομικής κρίσης. Στο βιβλίο αναλύονται οι επιπτώσεις όλων αυτών στον τομέα των ανεφοδιασμών και στην πολιτική των συνόρων, στη δομή της εργασίας, στα συστήματα υγείας, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, στις έμφυλες σχέσεις και την οικονομική κατάσταση των γυναικών. Ταυτόχρονα όμως, εξετάζονται τα ρήγματα στη νεοφιλελεύθερη ηγεμονία και ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης απέναντι στο σύστημα, με νέες προσεγγίσεις για την οργάνωση της εργασίας και με την εμφάνιση μιας νέας σοσιαλιστικής τάσης στις ΗΠΑ.
  Στη φετεινή εκδήλωση γιορτάζουμε, όχι μόνο τη δημοσίευση του ετήσιου τεύχους του transform! για το 2021, αλλά και την έναρξη της διαδικτυακής έκδοσής του σε ψηφιακή μορφή. 

  Ο Τζον Μπέλαμι Φόστερ είναι συντάκτης του περιοδικού Monthly Review, και μια από τις κορυφαίες μορφές της Μαρξιστικής οικολογικής θεωρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Εχει γράψει πολλά βιβλία, στα οποία περιλαμβάνονται τα: The Return of Nature: Socialism and Ecology (η Επιστροφή της Φύσης: Σοσιαλισμός και Οικολογία), The Vulnerable Planet (Ο Ευάλωτος Πλανήτης), Marx’s Ecology (Η Οικολογία του Μαρξ), Ecology Against Capitalism (Οικολογία κατά του Καπιταλισμού), The Ecological Revolution: Making Peace With the Planet (Η Οικολογική Επανάσταση: ας κάνουμε ειρήνη με τον πλανήτη), και The Theory of Monopoly Capitalism (Η θεωρία του μονοπωλιακού καπιταλισμού), καθώς και πολλά άλλα που έγραψε μαζί με άλλους συγγραφείς.

  Το ετήσιο τεύχος transform! 2021 είναι διαθέσιμο σε μορφή eBιβλίου και σε έντυπη μορφή. Μπορείτε να το παραγγείλετε στη διεύθυνση: 

  www.transform-yearbook.net (eBook)

  www.merlinpress.co.uk (έντυπη μορφή)

  Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021
  20:00-21:00
  μέσω Zoom

  Γλώσσα
  Αγγλικά

  Πρόγραμμα

  Άνοιγμα:
  Dagmar Švendová
  , μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του ετήσιου τεύχους του transform!

  Παρουσίαση του ετήσιου τεύχους του tranfrorm! 2021
  Χάρης Γολέμης
  , συν-συντάκτης του ετήσιου τεύχους του tranfrorm! 2021 και στρατηγικός σύμβουλος του Προεδρείου του transform! europe

  Συζήτηση με τον Τζον Μπέλαμι Φόστερ
  με συντονιστή τον Κίμωνα Μαρκάτο, μέλος της συντακτικής επιτροπής του ετήσιου τεύχους του transform! europe

  Πληροφορίες Παραγγελίας

  Capitalism’s Deadly Threat
  Transform! yearbook 2021

  Walter Baier , Eric Canepa , Haris Golemis
  Merlin Press
  ISBN 978-0-85036-770-6


Related articles