• Στρατηγικές Συναντήσεις ενάντια στα Νεοφιλελεύθερα Προγράμματα Λιτότητας

 • 17 Jun 11
 • Στο ξεκίνημα της κινητοποίησης των ευρωπαϊκών συνδικάτων στις 29

  Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλες διάφορες πολιτικές συναντήσεις έλαβαν χώρα με

  στόχο τον στρατηγικό συντονισμό των αγώνων ενάντια στις νεοφιλελεύθερες

  πολιτικές στην Ευρώπη. Το transform! ήταν εκεί.

   

  Στις 29 Σεπτεμβρίου η Οργανωτική Επιτροπή της Εαρινής Κοινωνικής Συνδιάσκεψης

  συναντήθηκε στις Βρυξέλες. Μετά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στο Μάλμο,

  περίπου είκοσι ευρωπαϊκά συνδικάτα και κοινωνικά κινήματα αποφάσισαν, σε

  συνεννόηση με το ETUC, να ξεκινήσουν μια κοινή διαδικασία συζήτησης. Ο

  μεσοπρόθεσμος στόχος ήταν να συγκεντρώνεται κάθε χρόνο – λίγο πριν την

  εαρινή σύνοδο κορυφής, όπου οι ευρωπαίοι ηγέτες ανακοινώνουν τις κοινωνικές

  και οικονομικές τους προτεραιότητες – μια ευρεία πλατφόρμα ευρωπαϊκών και

  εθνικών συνδικάτων καθώς και αντί παγκοσμιοποιητικών κινημάτων, έτσι ώστε

  στη βάση της εντατικής συνεργασίας να είναι σε θέση να εκφράσουν την δική

  μας ατζέντα, τις πολικές μας προτεραιότητες και τις προοπτικές κινητοποιήσεων.

  Παρόλο που το transform! Europe δεν είναι πλήρες μέλος του initiative group

  αποφασίστηκε να προσκληθεί ο συντονιστής του Βάλτερ Μπάγερ στις συναντήσεις.

  (για περεταίρω πληροφόρηση σχετικά με το JSC επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

  www.jointsocialconference.eu)

  Η επόμενη σημαντική δημόσια πρωτοβουλία είναι η πρώτη «Εαρινή

  Κοινωνική Σύνδιάσκεψη» στις Βρυξέλες (Διεθνής Συνδικαλιστικός Οίκος) την Πέμπτη

  10 Μαρτίου και την Παρασκευή 11 Μαρτίου. Η σύνοδος είναι ανοικτή αλλά ο αριθμός

  των συμμετεχόντων (200) θα ελέγχεται ώστε η να διατηρηθεί μια ισορροπημένη

  συμμετοχή.

  Ένας από τους στόχους της συνδιάσκεψης είναι να καταλήξει σε μια κοινή

  διακήρυξη. Μια πρώτη εκδοχή θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο. Η συνδιάσκεψη

  του Μαρτίου θα διερευνήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης της διαδικασίας σε δύο

  κατευθύνσεις: συμμετοχή περισσότερων οργανώσεων και χωρών στο initiative group

  και νέες ή συμπληρωματικές ιδέες και συζητήσεις.

   

  Κοινή Κοινωνική Συνδιάσκεψη στην Ρουμανία

   

  Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στην πόλη Πιτέστι έλαβε χώρα η πρώτη

  συνάντηση της Κοινής Κοινωνικής Συνδιάσκεψης στην Ρουμανία (JSC Ro). Κύριο

  αντικείμενο της συνδιάσκεψης αποτέλεσε η προώθηση του μοντέλου και των γενικών

  στόχων της Κοινής Κοινωνικής Συνδιάσκεψης των Βρυξελών European initiative στην

  ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Ρουμανία, επικεντρώνοντας σε νέες στρατηγικές

  συνεργασίας μεταξύ συνδικάτων, ΜΚΟ, κοινωνικών κινημάτων και πολιτών. Η JSC

  Ro υποστηρίχθηκε από μια από τις σημαντικότερες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες

  στη Ρουμανία, την Δημοκρατική Ρουμανική Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (CSDR),

   

  μέλος του ETUC. Μολονότι οι αρχικές εκτιμήσεις για την συμμετοχή έκαναν λόγο

  για 40 με 50 άτομα, μέχρι το τέλος ο αριθμός των συμμετεχόντων έφτασε τους 141,

  εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα ρουμανικών συνδικάτων και ενώσεων.

  Όπως επισήμανε ο Πέτρε Ντάμο σε μια έκθεση για την συνάντηση, η JSC Ro

  δεν έχει πολιτικούς δεσμούς και δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει ή να ανταγωνιστεί

  τα συνδικάτα τις ΜΚΟ ή τα κοινωνικά κινήματα, πρόκειται περισσότερο για μια κοινή

  πρωτοβουλία για συνοχή, αλληλεγγύη και ενότητα, στο όραμα και τη δράση.

  Τα άμεσα καθήκοντα της JSC Ro είναι

  Η οργάνωση μιας Initiative Committee αποτελούμενης από 5 με 7 μέλη.

  Η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή JSC διαδικασία.

  Η δικτύωση και η επικοινωνία της Initiating JSC Ro μέσω της δημιουργίας

  ενός ιστότοπου στα πρότυπα της ιστοσελίδας του ευρωπαϊκού JSC

  (www.jointsocialconference.eu) με σκοπό να υποστηρίζει την ανάπτυξη της

  διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο.

  Η οργάνωση της συμμετοχής στο JSC στις Βρυξέλες (10 και 11 Μαρτίου του 2011).

   

  Συνάντηση για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Ενάντια στο Χρέος και τα Προγράμματα

  Λιτότητας

   

  Η Επιτροπή για την Διαγραφή του Χρέους του Τρίτου Κόσμου (CADTM)

  πραγματοποιείσαι μια συνάντηση το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου με θέμα: «Για

   

  ένα Ευρωπαϊκό Συντονισμό του Αγώνα Ενάντια στο Χρέος και τα Προγράμματα

  Λιτότητας !», στην οποία παρευρέθησαν περίπου 60 εκπρόσωποι κοινωνικών

   

  κινημάτων, πολιτικών οργανισμών και πολιτικών κομμάτων, στην πλειονότητα

  τους προερχόμενοι από την δυτική και βόρεια Ευρώπη. Το δίκτυο transform!

  εκπροσωπήθηκε από την Σαντάλ Ντελμάς.

  Με δεδομένο ότι η αύξηση του δημόσιου χρέους χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για

  την επιβολή σκληρότερων προγραμμάτων λιτότητας στην κοινωνία με στόχο να

  πληρώσουν οι κατώτερες τάξεις το χρέος, η συνάντηση είχε σκοπό να προωθήσει

  μια πανευρωπαϊκή απάντηση στην επίθεση. Αυτό που διακυβεύεται είναι η κοινωνική

  οπισθοδρόμηση, η αύξηση της ανεργίας και η αμφισβήτηση των θεμελιωδών

  δικαιωμάτων.

  Στηριζόμενη στην εμπειρία των χωρών του νότου και ειδικά της λατινικής Αμερικής,

  ηCADTM μοιράζεται αυτήν την εμπειρία με την Ευρώπη και τις χώρες του βορρά.

   

  Στρατηγικές Συναντήσεις Ενάντια στα Νεοφιλελεύθερα Προγράμματα Λιτότητας

   

  Συμφωνήθηκε να προταθεί μια ανοικτή προπαρασκευαστική συνάντηση για μια

  κριτική Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με θέμα το χρέος και τα προγράμματα λιτότητας,

  ώστε να συμπεριληφθεί στη ατζέντα της συντονιστικής συνάντησης του Ευρωπαϊκού

  Κοινωνικού Φόρουμ στις 23 και 24 Οκτωβρίου.

   

  Μετάφραση: Βαγγία Λυσικάτου