• eΒιβλίο
 • Η πανδημία του Covid-19: το τέλος της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης;

 • ιλόνα Σβιλίκοβα , Βερόνικα Σούσοβα-Σαλμινεν , Václav Cílek , Jan Keller , Petr Drulák , Tomáš Daněk , Petr Schnur , Michael Hauser | 12 Mar 21 | Posted under: Covid-19 , Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη , Τσεχία , Σύγχρονος Καπιταλισμός
 • Κορυφαίοι Τσέχοι και Σλοβάκοι επιστήμονες προερχόμενοι από διάφορα επιστημονικά αντικείμενα συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του eDossier. Με την υποστήριξη του transform! europe, συγκεντρώθηκαν οικονομολόγοι, φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί, γεωλόγοι και επιστήμονες των πολιτισμικών σπουδών, και έγραψαν τις σκέψεις τους για τη συνεχιζόμενη πανδημία.

  Ο γεωλόγος Václav Cílek βλέπει την πανδημία του νέου κορωνοϊού ως μια σύνθετη κρίση με κύριο χαρακτηριστικό της την ταυτόχρονη εμφάνιση πολλαπλών κρίσεων. Επομένως, ο Cílek παρουσιάζει τη σημερινή πανδημία ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης διαδικασίας αλλαγών και κρίσεων, στην οποία περιλαμβάνεται και η κλιματική αλλαγή.

  Ο κοινωνιολόγος Jan Keller εστιάζει στις επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα των υπηρεσιών, που στο παρελθόν θεωρούνταν από πολλούς ως διέξοδος για την αποβιομηχάνιση. Ο Keller δείχνει ότι αυτή τη στιγμή, η πανδημία έχει επηρεάσει τις υπηρεσίες με πολλούς τρόπους, παρότι κανένας από αυτούς δεν προοιωνίζεται ένα ανθηρό μέλλον για τον εν λόγω τομέα. 

  Ο πολιτικός επιστήμονας Petr Drulák δείχνει ότι κρίσεις σαν τη σημερινή πανδημία έχουν δύο ειδών επιπτώσεις: εκείνες που μας καταπιέζουν και εκείνες που μας διδάσκουν. Ο Drulák επικεντρώνεται στη συνεχιζόμενη κρίση του φιλελεύθερου κράτους στο νέο πλαίσιο της πανδημίας, με σημείο αναφοράς το μέλλον της Ευρώπης, όπως διαμορφώνεται από τις μεταβαλλόμενες διεθνείς σχέσεις.  

  Ο Tomáš Daněk, από τις πολιτισμικές σπουδές, καταγράφει τις κοινωνικο-πολιτισμικές επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνία με γνώμονα την παρούσα κατάσταση, αλλά τις αντιμετωπίζει και ως ευκαιρία για μια ριζική, θετική στροφή του παγκόσμιου σύγχρονου πολιτισμού. Ο Daněk πιστεύει ότι κύρια πηγή αλλαγής πρέπει να είναι η «επανάσταση στο μυαλό και την καρδιά», η ίαση των διαπροσωπικών σχέσεων από κάτω προς τα πάνω. 

  Ο ιστορικός Petr Schnur εξετάζει κάποιες από τις πολιτικές επιπτώσεις της πανδημίας στο πλαίσιο της σύγχρονης Γερμανίας, διακρίνοντας την «πολιτική του κορωνοϊού» από την καθαρή επιδημιολογική μάχη. Ο Schnur δείχνει πώς η πανδημία συγκρούεται με τους κανόνες του σύγχρονου αντιλόγου, γεγονός που έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για τη δημοκρατία και τη μάχη κατά της ασθένειας.

  Η οικονομολόγος Ilona Švihlíková κάνει μια πρώτη καταγραφή των οικονομικών αλλαγών που επέφερε η πανδημία του Covid-19 και των μελλοντικών τους προοπτικών. Επισημαίνει ότι η πανδημία έστρεψε ξανά την προσοχή στη συνεχιζόμενη κρίση των κοινωνιών της Δύσης, οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στο νεοφιλελεύθερο παράδειγμα. 

  Ο φιλόσοφος Michael Hauser βλέπει την πανδημία του κορωνοϊού ως σημείο καμπής στη διαδοχή των τελευταίων μακροχρόνιων κρίσεων που κορυφώθηκαν με την οικονομική κατάρρευση του 2008. Ο Hauser αναρρωτιέται αν αυτό το σημείο καμπής οδηγήσει στην αναγνώριση της κατάστασης ως έχει στην πραγματικότητα, ώστε να αλλάξει η σημερινή καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη κατανόηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του κόσμου. 

  Η ιστορικός Veronika Sušová-Salminen εξερευνά την ιστορία των πανδημιών και των επιδημιών στο παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών. Χρησιμοποιώντας τρεις περιπτώσεις -τον «Μαύρο Θάνατο», τις μαζικές επιδημίες που ακολούθησαν την ανακάλυψη της Αμερικής, και την «Ισπανική Γρίππη»- η Sušová-Salminen επισημαίνει ότι οι αλλαγές και οι μετασχηματισμοί δεν ήταν μόνο κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί, αλλά και αμιγώς πολιτικοί.

   

  Παρακαλώ βρείτε το ePaper δεξιά στα αγγλικά και τα Τσεχικά (σε μορφή PDF).

   

  Table of Contents

  Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švihlíková, Foreword

  Václav Cílek, A composite crisis of the past and the situation today

  Jan Keller, The virus in the services sector

  Petr Drulák, A painful lack of pain

  Tomáš Daněk, Covid-19 in the Era of Neoliberalism

  Petr Schnur, (Not just) a corona lockdown democracy: the political implications of one pandemic

  Ilona Švihlíková, Coronavirus and changes to the world economy

  Michael Hauser, The Covid-19 pandemic as a turning point. Why neoliberal capitalism is not a farce, but a tragedy

  Veronika Sušová-Salminen, Diseases stalk people, or Epidemics and pandemics in history


Related articles

Covid-19

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Τσεχία

Σύγχρονος Καπιταλισμός