• Νέα κυκλοφορία
 • Ριζοσπαστική μέσα στην πολυμορφία της: η Αριστερά στην Ευρώπη την περίοδο 2010-2020

 • Κορνίλια Χίλντεμπραντ , Danai Koltsida , Amieke Bouma | 19 Jul 21 | Posted under: Μεγάλη Βρετανία , Ευρωπαϊκή Ένωση , Aριστερά
 • Ο παρών τόμος επιχειρεί μια επισκόπηση του πλήρους εύρους των συζητήσεων για το πρόγραμμα της Αριστεράς από το 2010 μέχρι το 2020, αναζητώντας τις εξελίξεις εντός της Αριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Την επιμέλεια έκαναν: η Αμίεκε Μπούμα και, εκ μέρους του transform! europe, η Κορνήλια Χίλντεμπραντ και η Δανάη Κολτσίδα.

  Ποιος είναι ο ρόλος της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ευρώπη; Πώς μπορούν να συμβάλλουν σε μια ενιαία ευρωπαϊκή Αριστερά οι τοπικές αριστερές ομάδες και τα εθνικά κόμματα της Αριστεράς; Ακαδημαϊκοί και ακτιβιστές από 22 χώρες αναζητούν ριζοσπαστικές αριστερές στρατηγικές αναφορικά με:

  • Την καλύτερη καταπολέμηση του σοβινισμού και του δεξιού εξτρεμισμού,
  • Την αντιμετώπιση της οικονομικής, της χρηματοπιστωτικής και της μεταναστευτικής κρίσης,
  • Τον συνδυασμό των παραδοσιακών ενδιαφερόντων της Αριστεράς (κοινωνικό κράτος, εργασιακά δικαιώματα, υγειονομική φροντίδα και εκπαίδευση) με τις νέες αριστερές ανησυχίες, όπως η κοινωνική ένταξη των μεταναστών και η προστασία του περιβάλλοντος,
  • Την αντιμετώπιση των νέων αστικών κομμάτων και της Πράσινης κεντροαριστεράς από τα κόμματα της Αριστεράς,
  • Τελευταίο και πολύ σημαντικό, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Αριστεράς που θα υπερβαίνει τα εθνικά προτάγματα, θα παλεύει ενάντια στα εταιρικά συμφέροντα και θα προωθεί την κοινωνική, την έμφυλη και τη φυλετική χειραφέτηση.

  Οι συγγραφείς αναλύουν το εκάστοτε τοπικό πλαίσιο, καθώς και τη δράση των κομμάτων και των κινημάτων της Αριστεράς στις παρακάτω χώρες/περιοχές: Aυστρία, Bέλγιο, Bουλγαρία, Bαλκάνια, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Eσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Iρλανδία, Iταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

  Πληροφορίες παραγγελίας

  Radical in Diversity. Europe's Left 2010-2020
  Επιμέλεια: Amieke Bouma, Cornelia Hildebrandt και Danai Koltsida
  Merlin Press
  ISBN: 9780850367690

  Μπορείτε να το παραγγείλετε εδώ


Related articles