• Επετηρίδα transform! 2018
 • Ολοκλήρωση – Διάλυση – Εθνικισμός

 • 02 Mar 18
 • Το 2017, η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλήθηκε όσο ποτέ πριν. Δεξιά-λαϊκιστικά αντιευρωπαϊκά κόμματα, είτε μπήκαν σε κυβερνητικά σχήματα είτε πλησίασαν πολύ κοντά στην εξουσία. Η διαδικασία του Brexit προχωρά και η συνοχή κάποιων κρατών απειλείται από αποσχιστικά κινήματα.

  Στην επετηρίδαtransform! 2018 εξετάζεται ποιοι ψήφισαν τη λαϊκιστική δεξιά στη Γαλλία και την Αυστρία και γίνεται μια επισκόπηση της πορείας του ευρωπαϊκού σχεδίου, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου μέχρι το τέλος του ανταγωνισμού μεταξύ δυτικού και ανατολικού μπλοκ και την καθιέρωση της οικονομικής διακυβέρνησης του Μάαστριχτ. Συγγραφείς από όλη την Ευρώπη, αναλύουν την τάση του συστήματος να παράγει αποκλίσεις και επεξεργάζονται στρατηγικές για τη μεταρρύθμιση ή τη διάλυσή της ΕΕ, καθώς και για την έξοδο μεμονωμένων χωρών, με όλες τις δυσκολίες και τις ειρωνίες που τη συνοδεύουν.

  Το transform! 2018 είναι η τέταρτη επετηρίδα του δικτύου. Στόχος της είναι η περιγραφή και η ανάλυση των ευρωπαϊκών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

  Το βιβλίο διατίθεται στα αγγλικά. Σύντομα, θα ακολουθήσουν οι εκδόσεις στα γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και ιταλικά,.

   

  Για παραγγελίες:

  Integration – Disintegration – Nationalism. transform! 2018
  Edited by Walter Baier, Eric Canepa and Eva Himmelstoss
  Merlin Press Ltd
  www.merlinpress.co.uk | Direct Link here
  ISBN 978-0-85036-739-3
  298 pages, soft cover
  Published February 2018
  Price: £ 16.99

   

  Περιεχόμενα του αγγλικού τεύχους

  Preface

  Walter Baier, Eric Canepa, Eva Himmelstoss: Integration – Disintegration – Nationalism

  Europe, the World, and the Left

  Gregor Gysi: Europe – Its Fault Lines and Future

  Samir Amin – interviewed by Walter Baier

  Jan Kavan: Europe at the Crossroads

  Veronika Sušová-Salminen: From Universalism to Diversity – How to Live in the Post-Western World of Hybrids

  Confronting ‘Governance’ and Exit – Whither the European Union?

  Leonardo Paggi: Maastricht as a ‘Civilisation’ – Historical Fragments of an Oligarchical Culture

  Ilona Švihlíková: 150 Years After Capital – The EU’s Economic Reforms

  Joachim Bischoff: Endless Recovery?

  Marisa Matias and José Gusmão: The European Union – History, Tragedy, and Farce

  Axel Troost: Left Alternatives for Fostering Solidarity in Europe

  Marica Frangakis: The Multiple Aspects of EU Exit and the Future of the Union

  John Grahl: Brexit – Towards the Precipice

  Erhard Crome: The EU, NATO, and the OSCE

  Right and Left Populism – Elections and Security Policy

  Walter Baier: Between Two Crises? – The 2017 Austrian Elections from a European Perspective

  Yann Le Lann and Antoine de Cabanes: France Insoumise versus the Front National – The Differences Between Far-Right and Left-wing Populism

  Friedrich Burschel: Right-wing Shift – Fast Forward

  Rafał Pankowski: The Internationalisation of Nationalism and the Mainstreaming of Hate – The Far Right in Poland

  Dirk Burczyk: Left Security Policy – Navigating Between the Pathos of Civil Rights and the Lived Realities of Voters

  The Battle Over Public History – Anti-fascism and the New Totalitarianism Discourse

  Haris Golemis: Rejecting Historical Revisionism in Practice – Greece’s Minister of Justice Boycotts the Tallinn Conference on the Victims of Communism

  An Exchange of Letters Between the Greek and Estonian Ministers of Justice

  Leonardo Paggi: Memory as an Apparatus

  Thilo Janssen: The Dangerous Conservative Totalitarianism Discourse in the EU

  Two Anniversaries: 150 Years of Marx’s Capital – 100 Years after the Hungarian Soviet Republic

  Lutz Brangsch, Radhika Desai, Ingo Schmidt, Claude Serfati, and Patrick Bond: Marx, Hilferding and Finance Capital – A Roundtable on the Continued Relevance of an Old Book

  Lajos Csoma: The Hungarian Soviet Republic – Revolutionary Movements in Hungary in 1918-1919

  The Christian-Marxist Dialogue

  Walter Baier: Dialogue of Critical Minorities

  Luciana Castellina: Pope Francis and the Opening of a Christian-Marxist Dialogue

  Michael Löwy: The Left and Christian Nonviolent Consensus

  Piero Coda: For a Nonviolent Style of Thinking