• Κείμενο συζήτησης
 • Ο εκδημοκρατισμός της αστυνομίας στην Ευρώπη.

 • Γεώργιος Παπανικολάου , Γιώργος Ρηγάκος | 21 Nov 14 | Posted under: Στρατηγικές Μετασχηματισμού
 • Το κείμενο συζήτησης ο εκδημοκρατισμός της αστυνομίας στην Ευρώπη - με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, αποτελεί μια έρευνα στο πλαίσιο του δικτύου transform! Left Strategy project σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ασχολείται με διάφορα οργανωτικά μοντέλα της αστυνομίας, τις σχέσεις της αστυνομίας και της δημοκρατίας σε περιόδους κρίσης και διερευνά πιθανές απαντήσεις από αριστερά για διοργάνωση της αστυνομίας. Κατεβάστε τη δημοσίευση από εδώ δωρεάν.

  Σύνοψη κειμένου

  Τα τελευταία 20 χρόνια, η επιθετική επιβεβαίωση του νεοφιλελευθερισμού, η ανανέωση και η επέκταση των κατασταλτικών κρατικών δυνατοτήτων και η αυξανόμενη λαϊκή αναταραχή στον απόηχο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει οδηγήσει σε μια αναπόφευκτη η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Αριστεράς και των οργανισμών αστυνόμευσης από όλη την Ευρώπη. Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εξελισσόμενη φύση, την κατεύθυνση και την εντατικοποίηση του αστυνομικού εξαναγκασμού. Η τρέχουσα συγκυρία έχει αποδώσει την πιθανότητα, οι εκλογικές πλειοψηφίες από τα προοδευτικά αριστερά κόμματα να βρίσκονται στις κορυφές των ευρύτερων λαϊκών κινητοποιήσεων. Αυτό το ζήτημα απαιτεί προβληματισμό σχετικά με τη δυνατότητα της μεταρρύθμισης της αστυνομίας ως μέρος της στρατηγικής της Αριστεράς, είτε βρίσκεται στην αντιπολίτευση ή στην κυβέρνηση.

  Αυτό που δυσχεραίνει το έργο αυτό είναι ότι, παρά τις σημαντικές προόδους στην αριστερής και μαρξιστικής θεωρία, η αστυνομία-στους κόλπους της Αριστεράς-παραμένει λιγότερο θεωρία και γίνεται περισσότερο αντιληπτή ως κρατικό ίδρυμα . Αναμφίβολα, η πρακτική εμπειρία του ρόλου της αστυνομίας στους πολιτικούς αγώνες έχει αναγκάσει την Αριστερά να κρατά μία αντιδραστική στάση σύμφωνα με την οποία η αστυνομία απλώς εκφράζει τον εξαναγκασμό για λογαριασμό της άρχουσας τάξης και, συνεπώς, πρέπει να αμφισβητηθεί με σαφήνεια σε κάθε ευκαιρία. Οι σοβαρές πολιτικές συνέπειες αυτής της στάσης δεν περιορίζονται σε μια αυτο-διαιωνιζόμενη κατάσταση αμοιβαίας καχυποψίας και εχθρότητας, αλλά περιλαμβάνει την ικανότητα της Αριστεράς να αντιμετωπίσει με συνέπεια και πειστικότητα ζητήματα αστυνόμευσης, του νόμου και της τάξης. Εν ολίγοις, η στάση αυτή καταπνίγει την ικανότητα της Αριστεράς να αναπτύξει διάλογο για το μέλλον και να προτείνει ένα όραμα για ένα μετα-καπιταλιστικό σύστημα αστυνόμευσης που είναι θα ασφαλέστερο και πιο δημοκρατικό.

  Διάφορα πολιτικά ακροατήρια που είναι δυνητικά ανοικτά στο πολιτικό μήνυμα της Αριστεράς και είναι το κλειδί για την εκλογική επιτυχία της είναι απρόθυμα να υποστηρίξουν μια αρνητική άποψη για τον ρόλο της αστυνομίας που δεν προσφέρει κανένα όραμα της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας. Η εργατική τάξη επικαλείται την αστυνομία για την εκτέλεση των κρίσιμων ειρηνευτικών διαδικασιών της καθημερινής ζωής. Η ειρωνεία είναι ότι η Αριστερά, με το να περιορίζεται σε μια μορφή μόνιμης αντιπολίτευσης κατά των πρακτικών της αστυνομίας καταλήγει στην ενίσχυση της αστυνομίας και της του γραφειοκρατίας της , και χάνει τη σύνδεση ανάμεσα στην αστική έννοια της αστυνομικής επιστήμης μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία που εκτείνεται σε όλο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Υποστηρίζουμε ότι η Αριστερά πρέπει να ερευνήσει και να επιδιώξει να αντικαταστήσει αυτή την αστική αντίληψη της αστυνομίας σε μια δημοκρατική μετάβαση στο σοσιαλισμό. Στην πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι η Αριστερά θα έπρεπε να κάνει τη δημόσια ασφάλεια το κέντρο της στρατηγικής της για να αποσπάσει από το μηχανισμό της αστυνομίας τον αποτελεσματικό έλεγχο των συμφερόντων της αστικής τάξης.

  Η αστυνομία (ως επιστήμη) αποτέλεσε ένα όραμα της κοινωνικής τάξης ,ήταν ένα βασικό μέλημα των αστών διανοουμένων καθ 'όλη τη διάρκεια της εμφάνισης των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Αποτέλεσε τόσο σοβαρό μέλημα, ώστε μπορούμε να πούμε ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η θεμελιώδης επιστήμη του καπιταλισμού παράλληλα με τις έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Το ζήτημα για τους εν λόγω διανοούμενους όπως ο Γουίλιαμ Πίτι, ο Νικολά Ντελαμέρ, ο Πάτρικ Κόλκχουν ή ακόμα και ο Άνταμ Σμίθ ήταν πώς να σφυρηλατηθεί , από την αρχή, μια κοινωνική τάξη που να ευνοεί την καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη και την ύπαρξη ειρήνης μεταξύ όσων στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα και των απείθαρχων και υποδεέστερων πληθυσμών , ενώ πραγματοποιούνταν η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Η «αστυνομία» υπό την έννοια αυτή αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα, καθώς απαιτείται η εφαρμογή της συλλογικής ευημερίας και η σφυρηλάτηση ενός παραγωγικού πολιτικού οργάνου.

  Εν ολίγοις, η έγκαιρη και κλασική αστική σκέψη ανέπτυξε την επιστήμη της αστυνόμευσης που προορίζεται να υποστηρίξει μια διαδικασία ειρήνευσης εντός των καμπυλών της καπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης. Ακόμη και αν η έννοια της αστυνομίας στη συνέχεια περιορίστηκε για να υποτάξει ένα ιδιαίτερο είδος γραφειοκρατίας, τα ευρύτερα σχέδια της κατασκευής μιας κοινωνικής τάξης, ευνοούν την καπιταλιστική παραγωγή και κατανάλωση και εξακολουθούν να στηρίζουν την επικρατούσα αντίληψη για την ασφάλεια. Η «ασφάλεια» και σήμερα είναι ηγεμονική ακριβώς επειδή περιλαμβάνει τα οράματα και τις στρατηγικές που αφορούν την αναπαραγωγή των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων στο σύνολό τους. Με τον ίδιο τρόπο η αστική επιστήμη της αστυνόμευσης κατασκευάζει την νέα τάξη πραγμάτων για την μετάβαση στον καπιταλισμό .Η πρόκληση για την Αριστερά είναι να οικοδομήσουμε μια νέα αντίληψη για την ασφάλεια που να αντιπροσωπεύει ένα αστυνομικό σύστημα που να διευκολύνει τη μετάβαση σε μια νέα δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική τάξη, να σκέφτονται μέσα από μια σοσιαλιστική επιστήμη αστυνόμευσης.

  Όπως σε όλους τους πολύπλοκους οργανισμούς, διαφωνία και πολιτικά ρήγματα βρίσκονται μέσα στις οργανώσεις της αστυνομίας. Στο σημερινό πλαίσιο της λιτότητας, των δημοσιονομικών περιορισμών και της ιδιωτικοποίησης υπάρχει η πιθανότητα να έχουν δημιουργηθεί ρήγματα ανάμεσα στις ιστορικές σχέσεις αστυνομίας και Δεξιάς, στο μέτρο που ο νεοφιλελευθερισμός υπονομεύει συστηματικά την ίδια την έννοια του δημόσιου αγαθού όπου απασχολείται η αστυνομία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίωξη αυτής της ευκαιρίας είναι να αναγνωρίσουμε το έργο της αστυνομίας και να αναπτύξουμε στρατηγικές και πολιτικές που εξουσιοδοτεί την αστυνομία μέσω της εργασίας: μια επιτυχημένη στρατηγική για την προοδευτική μεταρρύθμιση της αστυνομίας δεν συνίσταται απλώς στη πολιορκία του μηχανισμού της αστυνομίας από το εξωτερικό με την εισαγωγή δημοκρατικής επίβλεψης και ελέγχου, αλλά και τον εκδημοκρατιστεί το καταμερισμό της εργασίας και των συστημάτων εργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής οργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για την εταιρική ασφάλεια, όπου, αντιλαμβανόμαστε, ότι υπάρχουν οι πιο επισφαλείς και αλλοτριωμένες μορφές αστυνόμευσης.

  Ενώ τονίζουμε ότι η Αριστερές στρατηγικές για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας θα εξαρτηθούν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εθνικού πλαισίου σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε έξι γενικά δόγματα που περιλαμβάνουν την ιεράρχηση της ασφάλισης ως δημόσιου αγαθού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ακεραιότητας και του δημοκρατικού ελέγχου. Μια Αριστερά στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας θα πρέπει να επιδιώξει:

  1. Επανασχεδιασμό της δημόσιας ασφάλειας: σήμερα η αστυνομία έχει μια εξαιρετικά ευρεία εντολή που περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα, από την καθημερινή διατήρηση της ειρήνης ,στον έλεγχο της εγκληματικότητας και τη κρατική ασφάλεια. Παρ 'όλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος των αστυνομικών υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό της πρώτης γραμμής και αφορούν στην τήρηση των όρων της ειρηνικής κοινωνικής συμβίωσης χωρίς προσφυγή στη χρήση βίας. Σε επίπεδο στρατηγικής, η Αριστερά πρέπει να επιδιώξει να προσδώσει στην εντολή της αστυνομίας την ιεράρχηση της δημόσιας ασφάλειας ώστε να γίνεται αντιληπτή ως μια ενασχόληση με την επίλυση των διαφορών και των προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τόσο την εντατικοποίηση της αστυνομικής δράσης σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής ζωής, και τη συρρίκνωση ή αποχώρηση από τους άλλους τομείς.

  2. Επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής αστυνομίας: η Αριστερά πρέπει να ακολουθήσει τη ρήξη σε σχέση με τις κατεστημένες αντιλήψεις των αστυνομικών που ορίζουν το κυρίαρχο μοντέλο οργάνωσης της αστυνομίας που χαρακτηρίζεται από μιλιταρισμό και τη γραφειοκρατία. Πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή της αστυνομικής υπηρεσίας φέρνοντας τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες του προσωπικού της αστυνομίας στο προσκήνιο και να ενθαρρύνει οργανωτικά σχήματα και συστήματα παράδοσης που προωθούν την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την τεχνογνωσία, την πρωτοβουλία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται από την ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και προτύπων σχετικών με τις ανάγκες της κοινότητας, καθώς και από τα συστήματα καριέρας και δια βίου μάθησης και κατάρτισης σύμφωνα με αυτές τις γνώσεις και τα πρότυπα.

  3. Καθιέρωση ενός πυκνού δικτύου εξωτερικών ελέγχων: μιαςΑριστερή στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας πρέπει να έχει ως επιδίωξη τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος διαβούλευσης πολιτών, να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο που θα συμπληρώσει το σύστημα της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας ελέγχου που υπάρχει συνήθως σε συνθήκες φιλελεύθερης δημοκρατίας και η οποία θα ως στόχο την ενίσχυση της τοπικής υπευθυνότητας και τη λογοδοσία της αστυνομίας. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία των εκλεγμένων συμβουλίων της αστυνομίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι εσωτερικές διαδικασίες της αστυνομίας θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν σε αυτό το σύστημα εξωτερικών ελέγχων, έτσι ώστε να προσφέρουν ένα υψηλότερο βαθμό προστασίας και της αυτονομίας σε ορισμένους αξιωματικούς.

  4. Εφαρμογή δημοκρατικής αναδιάρθρωσης: η δημοκρατική αναδιάρθρωση της οργάνωσης της αστυνομίας θα πρέπει να ακολουθεί το κανόνα και τις αρχές της γεωγραφικής και διοικητικής αποκέντρωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανακατανομή των πόρων προς την αστυνομία στις μονάδες πρώτης γραμμής ,να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινότητας και τις προτεραιότητες, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας του προσωπικού πρώτης γραμμής ώστε να αναλάβει την πρωτοβουλία και να διατυπώσει αποτελεσματικές απαντήσεις σε διαβούλευση με τις κοινότητες.

  1. Διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών: σύμφωνα με το προηγούμενο δόγμα, μια αριστερή στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση και τη γενίκευση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αστυνομίας, ακόμη και των (αστυνομικών) επιχειρήσεων. Αυτές οι συμμετοχικές δομές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τοπικές συναντήσεις μεταξύ των αστυνομικών, των πολιτών και άλλων οργανισμών και στη συνέχεια να αναθεωρούνται επίσημες αποφάσεις σχετικά με τις τοπικές προτεραιότητες αστυνόμευσης. Ένα περαιτέρω βήμα μπορεί να περιλαμβάνει την εισαγωγή της μερικής απασχόλησης και του βοηθητικού προσωπικού που θα προσληφθεί από την τοπική οργάνωση των πολιτών και θα ενσωματωθεί με την αστυνομία σε επιχειρησιακές μονάδες όσο το δυνατόν περισσότερο. Και,

  1. Συνεργασία με ιδιωτική αστυνόμευση: η Αριστερά πρέπει να αναγνωρίσει ότι ακόμη και με μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση και ανακατανομή των δημόσιων πόρων της αστυνομίας, δε μπορεί να εξαλειφθεί αμέσως η εξάρτηση από την ιδιωτική ασφάλεια, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό και ίσως μη αναστρέψιμο χαρακτηριστικό της σύγχρονης αστυνόμευσης. Η Αριστερά πρέπει να επιδιώξει τη θέσπιση ενός καθεστώτος που θα καθιστά τις λειτουργίες της ιδιωτικής ασφάλειας συμβατές με τις αρχές και τις προτεραιότητες του δημόσιου συστήματος αστυνομίας, όπως προκύπτουν από τα προηγούμενα δόγματα. Από την άποψη αυτή, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για παρέμβαση στη δομή των οργανισμών ιδιωτικής ασφάλειας, ενθαρρύνοντας δημοκρατικές μορφές ιδιοκτησίας, όπως των εργαζομένων που ανήκουν σε συνεταιρισμούς ασφάλειας, στο καταμερισμό της εργασίας και της λογοδοσίας.

  Στη περίπτωση της Ελλάδας, μια Αριστερή στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας θα πρέπει να λάβει υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά που προέρχονται από την ιστορική εξέλιξη της Ελληνικής αστυνόμευσης στην εν λόγω χώρα. Η αστυνομία στην Ελλάδα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά μιας «περιοχής», υπό κρατικό έλεγχο, μιας γραφειοκρατικής αστυνομίας, (μια σύντομη επισκόπηση των διαφόρων μοντέλων της αστυνομίας υπάρχει στο Παράρτημα). Αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται άκαμπτα λόγω της στενής υπαγωγή της αστυνομίας με τα πολιτικά δικαιώματα και το πολιτικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα καθεστώτα της Δεξιάς σε διάφορες εκδηλώσεις τους (μοναρχία, ψυχρός πόλεμος, συντηρητισμός, δικτατορία) και έχουν εκχωρηθεί στην αστυνομία ιστορικά. Ως εκ τούτου, ο οξύς μιλιταρισμός και η γραφειοκρατία έχουν επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των υπηρεσιών της αστυνομίας και των σχέσεων μεταξύ της αστυνομίας και πολιτών. Το βάρος αυτής της θεσμικής ιστορίας συνεχίζει να επιβαρύνει την προοδευτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια που διαπνέουν την οργάνωση, την ανάπτυξη, τις μεθόδους και τις συμπεριφορές της αστυνομίας.

  Στην παρούσα συγκυρία, η αυξανόμενη επιρροή του κόμματος της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής, με την Ελληνική Αστυνομία (όπως αποδεικνύεται από την εκλογική συμπεριφορά των αστυνομικών και των περιπτώσεων της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών και της Χρυσής Αυγής) μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή ως συνέπεια αυτών των ιστορικά ριζωμένων χαρακτηριστικών της αστυνομίας, στην Ελλάδα.

  Επομένως, μια προοδευτική στρατηγική για την αστυνομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα όχι μόνο θα πρέπει να είναι πιο σταδιακή και προσεκτικά διατυπωμένη, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των συμμαχιών μεταξύ της πολιτικής Αριστεράς και των στρατηγικών τομέων στο πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και σε ορισμένα σημαντικά σημεία πρέπει να προσπαθήσει να επιτευχθούν οι στόχοι που σε άλλες φιλελεύθερες δημοκρατίες θεωρούνται ήδη δεδομένοι. Με την προοπτική μιας κυβέρνησης της Αριστεράς, προτείνουμε μια σειρά από βήματα που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με αυτή τη διαδικασία. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα πρέπει να αποσκοπεί:

  • Στη καθιέρωση μιας ερευνητικής και στρατηγικής μονάδας που θα καθοδηγείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, με ευρείες αρμοδιότητες για τη συλλογή, τον έλεγχο, την έκθεση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη δράση της αστυνομίας καθώς και για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πρακτικών της αστυνομίας.

  • Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και πολυεπίπεδου συστήματος βάσης δεδομένων με στόχο την καθιέρωση ενός τακτικού επαγγελματικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και αναθεώρησης

  • Στη καθιέρωση ενός ενημερωμένου συστήματος τακτικών και υποχρεωτικών επανεκπαιδεύσεων ως διακριτή συνιστώσα της εκπαίδευσης αστυνομικής ακαδημίας

  • Στη σύσταση ενός Ανεξάρτητου Συμβουλίου Εθνικής Αστυνόμευσης που θα φέρει την Ελληνική Αστυνομία υπό τον άμεσο έλεγχό του

  • Στην ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την αναδιάρθρωση και την αποκέντρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με μια ευρεία διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης

  • Στη κατάργηση όλων των παραστρατιωτικών αστυνομικών μονάδων από την επίσημη υπηρεσία στη καθημερινή αστυνόμευση

  • Στην αναθεώρηση, εναρμόνιση και κωδικοποίηση όλων των υφιστάμενων πρωτογενών και δευτερογενών νομοθετικών ζητημάτων που διέπουν τις αστυνομικές δυνάμεις

  • Στην επανεξέταση και την αναθεώρηση του συστήματος των ανταμοιβών και των κινήτρων που ισχύουν στην εξυπηρέτηση του αστυνομικού προσωπικού και τη σύνδεση με τα αποτελέσματα του επαγγελματικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της, και

  • Στην αναθεώρηση και κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας σχετικά με την ιδιωτική ασφάλεια, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές που εξηγήθηκαν παραπάνω.


Related articles