• Φυλλάδιο
 • Εμπόριο και επενδύσεις

 • Ρόλαντ Κούλκε | 15 Jan 19 | Posted under: Σύγχρονος Καπιταλισμός , Ευρωπαϊκή Ένωση , Παραγωγικός Μετασχηματισμός
 • Εφόσον το εμπόριο και οι επενδύσεις παίζουν τεράστιο ρόλο στις ζωές και το πολιτικό μας έργο, το transform! Europe σας προσφέρει το παρακάτω φυλλάδιο σχετικά με την πολιτική εμπορίου.

  Πολλοί από τους πολιτικούς μας στόχους αφορούν στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Η ισότητα των φύλων, η περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η δυνατότητα των πολιτών να αποφασίζουν μόνοι τους τους κανόνες των πολιτικών κοινοτήτων τους, η επιδίωξη ενός κράτους με μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στην οικονομία: τα πάντα εξαρτώνται από τους κανόνες των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Το πραγματικό πρόβλημα για τη ριζοσπαστική Αριστερά είναι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, που κυβερνώνται από τα μεγάλα διεθνή μονοπώλια και έχουν την στήριξη των αναδυόμενων δεξιών δυνάμεων και των φιλελευθέρων που συμβιβάζονται με αυτά.

  Το παρακάτω φυλλάδιο επιθυμεί να επικαιροποιήσει τη γνώση που έχουμε για το αντικείμενο και να αποδείξει ότι υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Αν σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε μαζί μας!

   

  LucíaBárcenaMenéndez/ PabloSánchez, Tradeinvestment. A guide to the movements against free trade and investment agreements in Europe. Vienna 2018.

  Περιεχόμενα

  Preface, Roland Kulke
  Purpose of the brochure
  Acronyms

  1. Introducing Free Trade Agreements (FTA) and International Investment Agreements (IIA)
  2. Why Free Trade Agreements and International Investment Agreements are not about trade
  3. Crisis within the World Trade Organization and reforms needed. Splits in the WTO: what do they mean?
  4. What Free Trade and Investment Agreements are on the EU agenda?
  5. Impacts of the current International Trade System
  6. Examples of actions and responses from civil society
  7. What
  alternativesdowepropose?

  ConclusioDetailns

   

   

  Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο σε μορφή pdfστα δεξιά (στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά).

   

  Αν θέλετε να το παραγγείλετε, επικοινωνήστε στο: office@transform-network.net


Related articles