• Διαθέσιμο τώρα σε έντυπη μορφή
 • EuroMemo 2018

 • 15 Mar 18
 • Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, το transform! Europe ανέλαβε την ευθύνη της παραγωγής της έντυπης μορφής του EuroMemorandum στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ελληνικά.

  Ελπίζουμε, με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο να συμβάλουμε ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο πάνω στις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές εναλλακτικές προσεγγίσεις, αλλά και να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ένα διευρυμένο πολιτικό κίνημα για μια άλλη Ευρώπη και να δημιουργηθούν οι συσχετισμοί που θα το επιτρέψουν.

  EuroMemorandum 2018:
  “Μπορεί ακόμη να σωθεί η ΕΕΟι επιπτώσεις της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων” (Can the EU still be saved? The implications of a multi-speed Europe)

  Το EuroMemorandum 2018 αναλύει κριτικά τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη για μια εναλλακτική οικονομική πολιτική που θα στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

  Βασίζεται στις συζητήσεις και τα κείμενα που παρουσιάστηκαν στο 23ο Εργαστήριο Εναλλακτικής Πολιτικής στην Ευρώπη, που οργάνωσε η Ομάδα του EuroMemo Group, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, από τις 23 ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα.

  Περιεχόμενα:

  1. Εισαγωγή
  2. Μακροοικονομικές πολιτικές: υπερχρέωση και βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη
  3. Νομισματική και οικονομική πολιτική: αυξανόμενα προβλήματα
  4. Ανισότητα και κοινωνική κρίση
  5. Η ΕΕ σε μια διεθνή συγκυρία κατάτμησης
  6. Εναλλακτικά οράματα για τον κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό

  Το EuroMemorandum εκδίδεται από την ομάδα Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική (EuroMemo Group) και έχει την υποστήριξη περισσότερων από 250 οικονομολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες από όλη την Ευρώπη.

  Για να παραγγείλετε την μπροσούρα, επικοινωνήστε με: