• Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή
 • EuroMemo 2016

 • 01 Mar 16
 • Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το transform! europe ανέλαβε την ευθύνη της παραγωγής του EuroMemorandum σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

  Με αυτό τον τρόπο, επιθυμούμε, όχι μόνο να συμβάλουμε στον ευρωπαϊκό διάλογο για τις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά και να συμμετάσχουμε στη δημιουργία ενός ευρέος πολιτικού κινήματος για μια διαφορετική Ευρώπη και για την αλλαγή του σημερινού συσχετισμού δυνάμεων ώστε αυτός να αποβεί υπέρ της.

  EuroMemorandum 2016:
  «Αντιμετωπίζοντας τις πολλαπλές κρίσεις στην Ευρώπη: μια ατζέντα για τον οικονομικό μετασχηματισμό, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία»

  Το EuroMemorandum περιέχει μια κριτική ανάλυση για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη και προβάλει την ανάγκη για μια εναλλακτική οικονομική πολιτική η οποία στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Βασίζεται σε συζητήσεις και κείμενα που παρουσιάστηκαν στο 21ο Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής στην Ευρώπη, που διοργάνωσε η ομάδα EuroMemo, στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ρόσκιλντ της Δανίας. 

  Το  EuroMemorandum εκδίδεται από την ομάδα των Ευρωπαίων οικονομολόγων για μια εναλλακτική οικονομική πολιτική (EuroMemo Group) και έχει τη στήριξη περισσότερων από 320 οικονομολόγων και κοινωνικών επιστημόνων από όλη την Ευρώπη.

  Βρείτε το σε μορφή pdf για κατέβασμα εδώ δεξιά.  

  Για να παραγγείλετε τη μπροσούρα, επικοινωνήστε μέσω e-mail: 

  • Στα αγγλικά: office (at) transform-network.net
  • Στα γαλλικά: espaces_marx (at) espaces-marx.org (Espaces Marx)
  • Στα γερμανικά: redaktion (at) sozialismus.de (Sozialismus)