• Έρευνα
  • Ερωτηματολόγιο για το 6ο Συνέδριο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς – Μια σύνοψη των στοιχείων

  • 09 Dec 21 Posted under: Ευρωπαϊκή Ένωση , Aριστερά
  • Η παρούσα έρευνα για το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) βασίστηκε στις απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο οι αντιπρόσωποι που συμμετείχαν στο 6ο Συνέδριο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019.

    Η έρευνα διενεργήθηκε από το transform! europe και το Ίδρυμα FEC (Ίδρυμα για την Ευρώπη των Πολιτών). Αποτελεί την τέταρτη έρευνα που δημοσιεύεται (μετά τις: Paris 2010, Madrid 2013 και Berlin 2016). Στόχος των παραπάνω ερευνών είναι να προσφέρουν χρήσιμα στατιστικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς και του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, καθώς και των αλλαγών και των νέων τάσεων στις απόψεις και τα προφίλ των αντιπροσώπων.

    Οι κομματικοί αντιπρόσωποι απάντησαν στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν σχετικά με το συνέδριο, με το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και με το δίκτυο transform! europe, για τις πολιτικές τους συμμαχίες και θέσεις στο πλαίσιο των εθνικών τους κομμάτων και για τις απόψεις τους για τα εθνικά τους κόμματα σε συνάρτηση με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους. Πέρα από τα κοινωνικο-δημογραφικά τους στοιχεία, οι αντιπρόσωποι ερωτήθηκαν και για τις πολιτικές τους απόψεις και στάσεις. 

    Βρείτε και κατεβάστε την έκδοση στα δεξιά (στα αγγλικά, σε μορφή PDF).


Related articles