• Ένα Πράσινο New Deal για την Ευρώπη: δυνατότητες και προβλήματα. EuroMemo 2020

 • 06 Mar 20 Posted under: Oικολογία , Οικονομική Διακυβέρνηση , Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Το φετινό EuroMemorandum δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική κρίση και τα λοιπά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτη μας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους.

  Τα προβλήματα αυτά, μαζί με την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την αναβίωση των αυταρχικών εθνικισμών και την κρίση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, απαιτούν επειγόντως ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές πολιτικές απαντήσεις ...

  Το EuroMemorandum 2020 αναλύει με κριτική ματιά τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τάσσεται υπέρ ενός ορθά σχεδιασμένου και επαρκώς χρηματοδοτούμενου Πράσινου New Deal, ως του πιο ενδεδειγμένου τρόπου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Θεωρεί ότι ένα ορθά σχεδιασμένο Πράσινο New Deal μπορεί να αποτελέσει ένα πολιτικό Σύμφωνο το οποίο θα συνδυάζει τις μαζικές επενδύσεις με στόχο την οικολογική μετάβαση, με την ατζέντα της κοινωνικής ένταξης. Σε αντίθεση με άλλες προτάσεις, όπως π.χ. του DiEM 25, ή προοδευτικών Αμερικανών δημοκρατών, όπως της Αλεξάντρια Οκάζιο-Κόρτες, το Πράσινο Ευρωπαϊκό New Deal που πρότεινε η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις. Ένα προοδευτικό Πράσινο New Deal μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας που θα έχει ως στόχο τον κοινωνικό και οικολογικό μετασχηματισμό, με τελικό όραμα την υπέρβαση της επεκτατικής δυναμικής του καπιταλισμού.

  Πάνω από 220 οικονομολόγοι και κοινωνικοί επιστήμονες από όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν δήλωσαν τη στήριξή τους στο νέο EuroMemorandum (κλικ εδώ για τον κατάλογο των υπογραφόντων).

  Το EuroMemorandum εκδίδεται από την ομάδα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική (EuroMemoGroup) και έχει τη στήριξη περισσότερων από 250 οικονομολόγων και κοινωνικών επιστημόνων από όλη την Ευρώπη.

  Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και η πλήρης έκδοση και η περίληψη, θα είναι σύντομα διαθέσιμες και σε άλλες γλώσσες.

  Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το transform!europe στηρίζει τις έντυπες εκδόσεις του EuroMemorandum, από την ομάδα EuroMemo Group.

  Θα βρείτε το κείμενο συνημμένο στα δεξιά. (PDF)

   

  Ακολουθεί ο πίνακας περιεχομένων της αγγλικής έκδοσης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Preface
  Summary
  Introduction
  1. EU macroeconomic policies and climate change
  2. Climate change, urban and agricultural policies
  3. Labour market and social policies
  4. Implications of the digital economy for Europe
  5. Legal obstacles to socio-ecological transition
  Contact information of the Steering Committee of the EuroMemo Group
  List of signatories


Related articles