• Δελτίο Τύπου
  • Δίκτυο transform! europe: εκλογή Συμπροέδρων

  • 30 Sep 20 Posted under: Aριστερά
  • Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το transform! europe, η δεξαμενή σκέψης που πρόσκειται στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), εξέλεξε την Κορνήλια  Χίλντεμπραντ, κοινωνική επιστήμονα και εκπρόσωπο του ιδρύματος Rosa Luxemburg-Stiftung στο Συμβούλιο του transform!, και τη  Mάργκα Φερέ, εκπρόσωπο του ερευνητικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος της ισπανικής Ενωμένης Αριστεράς FEC, ως νέες Συμπροέδρους του. Με τη νέα τους ιδιότητα, αντικαθιστούν τον Βάλτερ Μπάιερ ο οποίος ήταν ο, επί μακρόν, Πολιτικός Συντονιστής του transform!.

    Τις δυο Συμπροέδρους θα πλαισιώνουν δύο Αντιπρόεδροι: η Δανάη Κολτσίδα από την Ελλάδα (Διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς) και ο Γιαν Λελάν (Πρόεδρος του Ινστιτούτου Espaces Marx, Γαλλία).

    Η εκλογή τους διεξήχθη στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του transform! europe η οποία, λόγω του κορωνοϊού, έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το αναθεωρημένο καταστατικό του δικτύου θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα στον ιστότοπο www.transform-network.net.

    Το δίκτυο transform! europe ιδρύθηκε στη διάρκεια του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε, το 2003, ως ένα χαλαρό δίκτυο που συντονίζει επτά ιδρύματα. Το 2008 αναγνωρίστηκε από το ΚΕΑ (Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς) ως το ίδρυμα που τo εκπροσωπεί. Αποτελείται από 35 οργανώσεις οι οποίες εδρεύουν σε 22 διαφορετικές χώρες, εντός και εκτός της ΕΕ. Το transform! europe, αντιπροσωπευτικό της μεγάλης ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής Αριστεράς, γίνεται δεκτό ως αυτόνομος εταίρος και του ΚΕΑ, και των εθνικών αριστερών κομμάτων.


Related articles