• Έκκληση για δράση
 • Ο ελληνικός λαός χρειάζεται την αλληλεγγύη μας!

 • 08 Feb 15 Posted under: Ελλάδα
 • Η πίεση στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Euro-group και ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ έχει ενταθεί σε μέγιστο βαθμό. Η αντίστροφη πίεση είναι αναγκαία. Γι’ αυτό το λόγο, το transform! europe αποφάσισε να εκδώσει την ακόλουθη έκκληση:

  Ο ελληνικός λαός αποφάσισε: Στις 25 Ιανουαρίου όχι μόνο έδιωξαν με την ψήφο τους μια χρεοκοπημένη κυβέρνηση, αλλά απέκρουσαν και την πολιτική της λιτότητας που επιβλήθηκε στη χώρα και την έφερε στο χείλος της ανθρωπιστική καταστροφής. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που προέκυψε από τις εκλογές άνοιξε την πόρτα για μια θεμελιώδη αλλαγή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την ΕΕ.

  Η πολιτική της έρχεται σε αντίθεση με τις προθέσεις των νεοφιλελεύθερων ευρωπαϊκών ελίτ που θέλουν να επιβάλουν τη συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας. Από την πρώτη στιγμή σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι επικεφαλής του Euro group και η γερμανική κυβέρνηση αύξησαν την πίεσή τους στην Ελλάδα. Με την απόρριψη των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως εγγύηση για τη λήψη δανείων από την ΕΚΤ κα την ανοιχτή απειλή αποκόψουν την Ελλάδα από κάθε διεθνή χρηματοδότηση, δεν προκαλείται όνο σοβαρή οικονομική ζημιά στην Ελλάδα αλλά αγνοείται επίσης η δημοκρατική θέληση του ελληνικού λαού για πολιτική αλλαγή.

  Η κυβέρνηση Τσίπρα διακήρυξε ότι δεν θα υποκύψει στην πίεση και θα τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στον ελληνικό λαό κατά την προεκλογική περίοδο.

  Η αντιδημοκρατική πίεση σε έναν κυρίαρχο λαό έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες του ευρωπαϊκού κοινού. Πρόσφατα, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, σημαντικοί γερμανοί συνδικαλιστές, ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Ιρλανδίας και της Αυστρίας, πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών δήλωσαν δημόσια ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν είναι κίνδυνος αλλά ευκαιρία για την Ευρώπη και κάλεσαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν μια ανοιχτή και θετική στάση απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Σε διάφορες χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, μέλη κοινοβουλίων που ανήκουν σε διάφορα κόμματα πρότειναν να υπάρξει μια δημιουργική στάση απέναντι στη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας.

  Όμως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Η Ελλάδα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στις 11 Φεβρουαρίου, θα υπάρξει μια έκτακτη συνάντηση του Euro. Λίγο μετά, θα συγκληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσει την κατάσταση που έχει προκύψει μετά τις ελληνικές εκλογές.

  Καλούμε τα κοινωνικά κινήματα, τα συνδικάτα, τους πολιτικού φορείς και όλες τις δυνάμεις που είναι αντίθετες στην πολιτική λιτότητας να αντισταθούν στον εκβιασμό της Ελλάδας. Καλούμε όλες και όλους να αυξήσουμε τη πίεση μας στην ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις εθνικές τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η απόφαση που έλαβε ο ελληνικός λαός στις 25 Ιανουαρίου πρέπει να γίνει σεβαστή.

  Προτείνουμε να γίνουν διαδηλώσεις αλληλεγγύης προς την Ελλάδα στις 11 Φεβρουαρίου και μια εβδομάδα δράσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Euro group μεταξύ της 11ης και της 17ης Φεβρουαρίου.

  transform! europe
  8 Φεβρουαρίου 2015

  Δηλώσεις της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, των Αυστριακών Συνδικάτων, ηγετικών στελεχών των Γερμανικών Συνδικάτων και η Έκκληση 300 ακαδημαϊκών για την Ελλάδα

  http://wp.europa-neu-begruenden.de/griechenland-chance-fuer-europa/greece-after-the-election-not-a-threat-but-an-opportunity-for-europe/

  http://www.oegb.at/cms/S06/S06_0.a/1342554618884/home/jetzt-erklaerung-unterstuetzen

  http://www.epsusa.org/events/petitionforgreece.html


Related articles