• Παρουσίαση προγράμματος
 • Σύνοψη του προγράμματος του 2018 για το νερό

 • Adelina Escandell i Grases | 14 Feb 19 | Posted under: Ισπανία , Κοινά
 • Το δίκτυο transform! europe στηρίζει το Πρόγραμμα για το Νερό, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει το Ίδρυμα l'Alternativa.

  ο δίκτυο transform! europe στηρίζει το Πρόγραμμα για το Νερό, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει το Ίδρυμα l'Alternativa, προκειμένου να συμβάλλει, μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τον προβληματισμό, στη δημοκρατική προαγωγή της λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διαχείριση του νερού από τις δημοτικές αρχές, με τρόπο που θα προωθεί τον βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό, θα αξιοποιεί την πράσινη ενέργεια και θα προτείνει νέες μορφές διαχείρισης των κοινών.

  Το Ίδρυμα l'Alternativa, ασχολείται εδώ και χρόνια με περιβαλλοντικές προτάσεις που εστιάζονται κυρίως στη χρήση εναλλακτικών μορφών ορυκτής ενέργειας και στον δημοκρατικό έλεγχο της χρήσης των πηγών ενέργειας. Το 2014, αναλάβαμε ένα πρόγραμμα για την προώθηση λύσεων στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης.

  Στη συνέχεια, το 2015, με την επιχορήγηση και πάλι της Δημοτικής αρχής της Βαρκελώνης, υλοποιήσαμε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο εστιαζόταν στην ενεργειακή φτώχεια και τις επιπτώσεις της στην κινητικότητα στην πόλη.

  Καταλήξαμε λοιπόν, όπως και οι συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων, στο συμπέρασμα ότι, τόσο η υπεράσπιση των κοινών, όσο και η θέσπιση υποχρεώσεων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, απαιτούν την κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο, υπό τον όρο της άσκησης δημοκρατικού ελέγχου στη διαχείριση των κοινών. Στη συνέχεια, το 2016, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που αφορούσε στη δημιουργία ενός οδηγού χρήσης της ενέργειας, που απευθυνόταν σε δημοτικές αρχές, και το 2017 προσθέσαμε ένα παράρτημα στο παραπάνω πρόγραμμα, για τον χωροταξικό σχεδιασμό, που προωθούσε μια νέα κουλτούρα χωροταξικού σχεδιασμού.

  Από τις σκέψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω πρoγραμμάτων, προέκυψε η ιδέα να εστιαστούμε στην ανάγκη δημοτικοποίησης του νερού, στη βάση της δημοκρατικής και μη εμπορικής διαχείρισής του. Το 2018, αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο θέμα και δημιουργήσαμε, μαζί με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς, τον Οδηγό «Νερό, Δημοκρατικός έλεγχος μέσα από τη μη εμπορική διαχείρισή του», ο οποίος απευθύνεται σε δήμους.


  Ο Οδηγός συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό και από την προσφορά μας να τον παρουσιάσουμε σε όσους δήμους το επιθυμούν. Με αυτό το μεγάλο πρόγραμμα επιθυμούμε να συμβάλλουμε στη ευαισθητοποίηση και στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου για την υπεράσπιση των κοινών και, σε συνάρτηση με αυτά, στη δημοκρατική διαχείριση του νερού σε τοπικό επίπεδο, μέσω του συμμετοχικού ελέγχου. Μια διαχείριση που θα επικεντρώνεται στις προτάσεις που διατυπώνουν οι ίδιοι οι δήμοι.

  Θέλουμε αυτός ο διάλογος να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που βλέπουμε την πόλη και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο κατασκευής της, τον σχεδιασμό της, με κύριο άξονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα της πλειονότητας του πληθυσμού. Με αυτό τον στόχο, δημιουργήσαμε και επιμεληθήκαμε, με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και κοινωνικών κινημάτων, έναν οδηγό δράσης και σκέψης, μαζί με το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, και μια εναλλακτική ατζέντα δημοκρατικού ελέγχου, για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας με το νερό.

  Το έργο απευθύνεται σε δήμους, συλλογικότητες και άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τα κοινά, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη μη εμπορική διαχείριση, την οικολογία και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων. Απευθύνεται, επίσης, σε ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ειδικά σε κρατικούς αξιωματούχους που διαχειρίζονται περιβαλλοντικά θέματα.

  Έτσι, δημιουργήσαμε το οπτικοακουστικό και το έντυπο υλικό που στείλαμε στους δήμους και κάναμε μια παρουσίαση του οδηγού την οποία παρακολούθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσω του διαδικτύου.

  Το ζήτημα του περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο κάποιες περιοχές, αλλά όλο τον πλανήτη. Οτιδήποτε κάνουμε σε ένα μέρος του κόσμου, επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Γι’ αυτό, μεταφράσαμε τον οδηγό για την ενέργεια στα γαλλικά και τα αγγλικά, και μόλις ξεκινήσαμε να μεταφράζουμε και τον οδηγό για το νερό. Όλοι μας οι στόχοι ευοδώθηκαν: η δημιουργία του οδηγού και του οπτικοακουστικού υλικού (στα καταλανικά), η διαφήμισή του στα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο εν γένει, η παρουσίασή του στη Βαρκελώνη σε μια δράση που προβλήθηκε στο διαδίκτυο (για την οποία δημιουργήσαμε ένα βίντεο) και η αποστολή του στους δήμους της Καταλονίας με πάνω από 3.000 κατοίκους.  

  Τον συντονισμό του προγράμματος είχε το Ίδρυμα l'Alternativa, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Χωροταξικής Ανάπτυξης (CST), το AteneoRoig, τη Δημοτική Αρχή της Βαρκελώνης και το transform! europe.  Μετάφραση από τα αγγλικά: Καλλιόπη Αλεξοπούλου 


Related articles