• Συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο

 • 05 Jan 12
 • Οργανώθηκε από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Εναλλακτικών Λύσεων

  Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου

  Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 40 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του transform! europe, καθώς και μέλη του Ευρωκοινοβουλίου από διάφορες Ομάδες της Αριστεράς.

  Το συγκεκριμένο δίκτυο φέρνει σε επαφή πολυάριθμες ΜΗΚΥΟ που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της πολιτειότητας στην Ευρώπη, με έμφαση στην «κοινωνία των πολιτών».

  Τα υπόλοιπα θέματα σχετίζονταν με το ζήτημα της αξιοπρεπούς εργασίας, των πολιτικών δικαιωμάτων, τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, τα κοινά αγαθά και τους θεσμούς.

  Η στρατηγική του δικτύου είναι ακόμη αδιευκρίνιστη και παραμένει το ερώτημα πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί σε χρήσιμο εργαλείο της διαδικασίας ανάπτυξης εναλλακτικών προτάσεων.