• Έκθεση
 • «Είναι η Νότια Ευρώπη ο αδύναμος κρίκος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;»

 • 08 Nov 18 Posted under: Ευρωπαϊκή Ένωση , Στρατηγικές Μετασχηματισμού
 • Στόχος του παραπάνω συνεδρίου, που έγινε στη Λισαβώνα τον Οκτώβριο του 2018, ήταν να συζητηθούν και να αναζητηθούν πιθανές περιοχές συνεργασίας ανάμεσα σε κοινωνικούς κα πολιτικούς φορείς από το χώρο της Αριστεράς στη Νότια Ευρώπη.

  Ταγεγονότα

  Εκδήλωση: Τριήμεροσυνέδριο

  Διοργανωτές: transform! europe, ΊδρυμαRosa Luxemburg – Liaison Office Madrid

  Ημερομηνίες: 26-28 Οκτωβρίου 2018

  Τόπος: A Voz do Operário, Rua da Voz do Operário – 13, Λισαβώνα

  Υπεύθυνη: TatianaMoutinho

  Πρόγραμμα: Στρατηγικές Συνεργασίας για τη Νότια Ευρώπη

  Επισκόπηση

  Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης εκπροσωπούν την αποτυχία της υφιστάμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παρά τις διαφορές τους, έχουν όλες υποστεί διαφόρων τύπων «πακέτα διάσωσης», τα οποία τους επιβλήθηκαν από την Τρόικα και τις αυταρχικές πολιτικές λιτότητας της ΕΕ. Τα εν λόγω πακέτα, θα ήταν -υποτίθεται- η λύση για την έξοδό τους από την πρόσφατη συστημική κρίση. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής τους, όμως, ήταν: η αύξηση των διαρθρωτικών αδυναμιών τους, σε συνδυασμό με την εργασιακή επισφάλεια, την ανεργία, τη φτώχια και την απώλεια της εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

  Στο συνέδριο συμμετείχαν ερευνητές και ακτιβιστές προερχόμενοι από πολιτικά κόμματα, εργατικά συνδικάτα και κινήματα, που μοιράστηκαν τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα οράματα και τα σχέδιά τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των χωρών της Νότιας Ευρώπης.

  Συμμετείχαν συνολικά 25 ομιλητές από: την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, σε επτά συνολικά πάνελ, όπου συζητήθηκαν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι ευρωπαϊκές συνθήκες και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η απορρύθμιση των αγορών εργασίας, τα προγράμματα λιτότητας, η φοροδιαφυγή και η επισφάλεια. 

  Οι παρουσιάσεις των ομιλητών ήταν εξαιρετικά χρήσιμες, αφού έγιναν αφορμή να ανοίξουν ζωντανές και εμπνευσμένες συζητήσεις και τις τρεις ημέρες του συνεδρίου. Πιθανώς να εκδοθούν από το δίκτυο transform! europe. Συζητήθηκαν διάφορες δυνατότητες συνεργασίας και αναδύθηκαν θέματα που χρειάζονται περεταίρω συζήτηση στο προσεχές μέλλον


Related articles