• Η συναίνεση για την πολιτική του transform! europe
 • Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι στρατηγικές προοπτικές της ριζοσπαστικής Αριστεράς

 • 31 Oct 18 Posted under: Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Μετά από τη συζήτηση που έγινε στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο του transform! europe συνήλθε στις 16 και 17 Οκτωβρίου, και αποφάσισε τα ακόλουθα σημεία, που περιγράφουν την κοινή μας αντίληψη για τη στρατηγική του δικτύου τους επόμενους μήνες.

  Η συναίνεση αυτή στηρίζεται σε πολιτικά συμπεράσματα τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους και τα οποία θεωρούμε θεμελιώδη για τα στρατηγικά μας βήματα το 2019. Ας σημειωθεί ότι οι Ευρωεκλογές είναι μόνο ένα από τα πράγματα που καθορίζουν τη στρατηγική μας, παρότι θα μας απασχολήσουν σε όλο το πρώτο μισό του σχεδίου εργασίας μας. 

  Διεθνισμός/διεθνής αλληλεγγύη: η σημασία τους για την Αριστερά σήμερα.

  Είμαστε όλοι/ες στρατευμένοι/ες στις αξίες του διεθνισμού και της αλληλεγγύης. Ανεξάρτητα από τις θέσεις των οργανώσεών μας, είτε είναι μέλη είτε παρατηρητές του δικτύου, για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απορρίπτουμε τις απλοϊκές ιδέες που ενοχοποιούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες -ως αποδιοπομπαίους τράγους- για την επισφάλεια, την έλλειψη στέγασης ή την αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας. Είμαστε αντίθετοι στην «ασφαλειοποίηση» των εθνικών πολιτικών και τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων της ΕΕ. Κάποιοι από εμάς χρησιμοποιούν τον όρο «κοσμοπολιτισμός» για να περιγράψουν τις απόψεις τους, κάποιοι άλλοι όχι. Όμως, δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα καίρια  προβλήματα του καιρού μας, την κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση, χωρίς την κοσμοπολίτικη οπτική. Γι’ αυτό, απορρίπτουμε την απαξίωση του όρου «κοσμοπολιτισμός», σκοπός της οποίας είναι η απονομιμοποίηση του διεθνισμού που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το transform! europe, έχει τοποθετηθεί από τη σύστασή του απέναντι στη συναίνεση της Ουάσινγκτον και τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση.  Η πάλη για έναν εναλλακτικό παγκόσμιο πολιτισμό, τον οποίο προώθησαν τα Παγκόσμια Κοινωνικά Φόρα και το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, ήταν ο χώρος γέννησης του transform! europe. Το δίκτυο εξακολουθεί να αισθάνεται στρατευμένο στο ενωτικό σλόγκαν του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός»

  Εθνική κυριαρχία/λαϊκή ηγεμονία και το ζήτημα της δημοκρατίας

  Ακόμη και την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η αναπαραγωγή του κεφαλαίου και η κατανομή του εισοδήματος -σε μεγάλο βαθμό-, λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του εθνικού κράτους. Επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο των σχέσεων εργασίας, οι προνοιακές ρυθμίσεις και η πολιτική δημοκρατία εξακολουθούν να είναι προσδεμένα στο έθνος. Επομένως, το κράτος παραμένει σημαίνουσα αναφορά για κάθε προοδευτική πολιτική. Πιστεύουμε ότι ο σεβασμός των εθνικών δημοκρατιών, στην όποια μορφή τους, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Προφανώς, τα περιθώρια άσκησης προοδευτικής πολιτικής διαφέρουν από τη μια περίπτωση στην άλλη, ανάλογα με το ειδικό βάρος της κάθε χώρας, τον πληθυσμό και την οικονομική και πολιτική της ισχύ. Ωστόσο, κανένα από τα ευρωπαϊκά κράτη, ούτε καν τα πιο ισχυρά, οικονομικά και πολιτικά, κράτη δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν μόνα τους τις ανακατατάξεις που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα και την ισχύ των παγκοσμιοποιημένων οικονομικών αγορών. Η διεθνής και η περιφερειακή αλληλεγγύη αποτελούν αναγκαιότητα. Η απογοήτευση που νιώθουν σήμερα οι Ευρωπαίοι από τον τρόπο που υλοποιείται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πηγάζει από την εμπειρία τους ότι η ΕΕ, αντί για αλληλεγγύη και εναρμόνιση -ιδιαίτερα μετά το Μάαστριχτ-, θεσμοποιεί την τεχνοκρατική, αδιαφανή και όλο και πιο αυταρχική διακυβέρνηση των λαών και των κρατών. Αυτή η κραυγαλέα παραμόρφωση συνιστά μια από τις κύριες αιτίες της ανόδου της εθνικιστικής της άκρας Δεξιάς.

  Το transform! europe οραματίζεται μια άλλη μορφή ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένα από τα κριτήρια για την επίτευξή της είναι ο ριζοσπαστικός εκδημοκρατισμός. Δυστυχώς, δεν υπάρχει έτοιμη λύση: η οικοδόμηση μιας δημοκρατικής Ευρώπης θα επιτευχθεί μόνο μέσα από πολιτικούς αγώνες. Με σεβασμό στις διαφορετικές συνθήκες και εμπειρίες ανάμεσα στις χώρες και τις περιφέρειες, το transform! europeοφείλει να προσφέρει τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη του διαλόγου: ενός διαλόγου χωρίς προκαταλήψεις, για τη διεθνική δημοκρατία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβαδίζει με την εξέλιξη των εθνικών δημοκρατιών.

  Εργασιακά δικαιώματα – η ελευθερία του λαϊκού κινήματος και οι εργατικοί αγώνες: η ατμομηχανή μιας Ευρώπης για το λαό.

  Μια από τις μεγαλύτερες νίκες του νεοφιλελευθερισμού είναι η ευρεία αποδοχή ενός εργασιακού κόσμου αποπολιτικοποιημένου. Η επισφάλεια αποτελεί τη λογική συνέπεια του ατομικισμού και της εμπορευματοποίησης, πολλοί θεωρούν τις εργασιακές σχέσεις ως απλώς λειτουργικές, ενώ στην ουσία παραμένουν σχέσεις εξουσίας και ανισότητας. Κατά συνέπεια, η ταξική πάλη περιορίζεται στο πεδίο της κατανομής. Η απομυθοποίηση αυτών των σχέσεων απαιτεί εμπειρική και θεωρητική έρευνα, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας εργασία, με τρόπο που να υιοθετεί τα οράματα της μαρξιστικής φεμινιστικής έρευνας και θεωρίας. Τέλος, η πάλη για μια νέα ηγεμονία έχει να κάνει με έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής και μια βιομηχανική πολιτική η οποία θα επιδιώκει τον κοινωνικό και οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης, την αξιοπρεπή εργασία και την εφαρμογή μη εμπορευματοποιημένων εργασιακών σχέσεων που συχνά ονομάζονται με τον όρο «κοινά». Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε κι άλλο αυτό το σκέλος του προγράμματός μας, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με τους Πράσινους.

  Η ενότητα της Αριστεράς ως ενότητα του λαού της Ευρώπης

  Totransform! europeαυτοπροσδιορίζεται ως ένα Κοινό της Αριστεράς. Το δίκτυό μας διατηρεί μια  ειδική σχέση με το ΚΕΑ, το οποίο αναγνωρίζει το transform! europe ως επίσημη οργάνωση-εταίρο του και αντίστροφα. Ταυτόχρονα, το δίκτυό μας περιλαμβάνει και οργανώσεις που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το ΚΕΑ και που, για εμάς, έχουν την ίδια αξία. Αυτό συνιστά ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, γιατί μας επιτρέπει να φέρνουμε πιο κοντά διάφορες πολιτικές δυνάμεις που, απομακρυσμένες λόγω των διαφορών τους, χάνουν το πολιτικό στίγμα. Θεωρούμε ότι, στη δεδομένη πολιτική συγκυρία, τα διακυβεύματα είναι πολύ μεγάλα για την αριστερή ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, ΚΕΑ, και τα κόμματα-μέλη της. Στηρίζουμε κάθε απόπειρα ανανέωσης των υφιστάμενων δυνατοτήτων συνεργασίας. Μπροστά στον κίνδυνο μιας μεγαλύτερης διάσπασης, το transform! europeδίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της κοινότητας των μελών και των παρατηρητών του. Πολιτικά, υπερασπιζόμαστε την πλουραλιστική ενότητα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, που ξεπερνά τα όρια των υφιστάμενων πολιτικών δομών της. Η μεγαλύτερη συμβολή του δικτύου στην υπέρβαση των σημερινών διαφορών είναι η δημιουργία χώρου για ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, χωρίς πολεμικές και καταγγελίες.

  Οκτώβριος 2018

   

  Μετάφραση από τα αγγλικά: Καλλιόπη ΑλεξοπούλουDetail


Related articles