• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προοδευτικών Οικονομολόγων
 • Κοινή έκκληση για μια άλλη οικονομική πολιτική στην Ευρώπη

 • 13 Nov 12
 • Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προοδευτικών Οικονομολόγων δημιουργήθηκε στην συνάντηση του φόρουμ Φλωρεντία 10+10, με πρωτοβουλία των ομάδων Euromemorandum, Economistes Atterres από την Γαλλία, Sbilanciamoci! από την Ιταλία, και Another Road for Europe, στις οποίες προστέθηκαν και άλλες ομάδες οικονομολόγων και δεξαμενές σκέψης, όπως οι Ecospheres από το Βέλγιο, econoNuestra από την Ισπανία, Transnational Institute (TNI), Δίκτυο Κριτικής Πολιτικής Οικονομίας, transform! Ευρώπη και πολλές άλλες οργανώσεις.

  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προοδευτικών Οικονομολόγων συνέταξε το παρακάτω κείμενο που αναφέρεται στις εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις για την Ευρώπη και θα συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες και στις εκδηλώσεις που θα προκύψουν από την Φλωρεντία 10+10.

   

  «Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προοδευτικών Οικονομολόγων συγκεντρώνει ομάδες οικονομολόγων και άλλων ερευνητών, ινστιτούτα και συμμαχίες της κοινωνίας των πολιτών που επικρίνουν τις κυρίαρχες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει την Ευρώπη στην τρέχουσα κρίση.

   

  Επιδιώκουμε να προωθήσουμε μια πανευρωπαϊκή συζήτηση για τις εναλλακτικές πολιτικές που θα βασίζεται στα έξι σημεία που ακολουθούν:

  1. Οι πολιτικές λιτότητας πρέπει να αναστραφούν και οι αυστηροί όροι δανεισμού που επιβάλλονται στις χώρες οι οποίες λαμβάνουν χρήματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Οι επικίνδυνοι περιορισμοί του «δημοσιονομικού συμφώνου» πρέπει να αφαιρεθούν ώστε οι χώρες να μπορούν να διατηρήσουν τις δημόσιες δαπάνες, την κοινωνική πρόνοια και τους μισθούς ενώ η ΕΕ πρέπει να αναλάβει έναν μεγαλύτερο ρόλο στην αύξηση της ζήτησης, προωθώντας την πλήρη απασχόληση και χαράζοντας μια νέα πορεία βιώσιμης και δίκαιας προόδου. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να μειώσουν τις τρέχουσες ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών υποχρεώνοντας και τις πλεονασματικές χώρες να συμμορφωθούν σ’ αυτή την κατεύθυνση.
  2. Οι πολιτικές πρέπει να ευνοούν μια ανακατανομή η οποία θα μειώσει τις ανισότητες και να κινηθούν προς μια φορολογική εναρμόνιση, βάζοντας τέλος στον φορολογικό ανταγωνισμό με μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στα κέρδη και στον πλούτο. Οι πολιτικές πρέπει να ενισχύουν ευνοούν τις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική προστασία. Πρέπει να στηριχθούν η εργασία και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασιακά δικαιώματα αποτελούν βασική συνιστώσα των ευρωπαϊκών δημοκρατικών δικαιωμάτων.
  3. Κατά την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης-που χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση της τραπεζικής κρίσης με την κρίση δημόσιου χρέους – η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να δράσει στις αγορές κρατικών ομολόγων ως δανειστής έσχατης καταφυγής. Το πρόβλημα του δημόσιου χρέους πρέπει να επιλυθεί με κοινή ευθύνη της ευρωζώνης χρέος πρέπει να αξιολογηθεί μέσα από μια διαδικασία δημοσίου ελέγχου.
  4. Είναι αναγκαία η ριζοσπαστική συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού τομέα με ένα φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, την εξάλειψη των κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο των κινήσεων κεφαλαίου. Το οικονομικό σύστημα πρέπει να τεθεί υπό κοινωνικό έλεγχο. Πρέπει να μετασχηματιστεί ώστε να προωθεί τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές βιώσιμες παραγωγικές επενδύσεις και την απασχόληση.
  5. Η θεμελιώδης οικολογική μεταστροφή της οικονομίας θα συμβάλλει στην έξοδο από την ευρωπαϊκή κρίση. Η Ευρώπη πρέπει να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα και τη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων. Οι πολιτικές της πρέπει να ενισχύσουν νέους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης. Ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που θα προωθεί τη βιωσιμότητα μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, διευρύνοντας τις ικανότητες σε νέους καινοτόμους τομείς και αυξάνοντας τις δυνατότητες σε νέους καινοτόμους τομείς σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα στα δημόσια αγαθά.
  6. Η δημοκρατία στην Ευρώπη πρέπει να επεκταθεί σε κάθε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια κάποιων κρατών και ανεξέλεγκτα θεσμικά όργανα που έγινε κατά τη διάρκεια της κρίσης πρέπει να αντιστραφεί. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, ένας μείζων ρόλος για το ευρωκοινοβούλιο και ένα πολύ σημαντικότερος δημοκρατικός έλεγχος βασικών αποφάσεων.

  Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο κατάρρευσης, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές της. Είναι αναγκαία μια συμμαχία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων, των κοινωνικών κινημάτων και των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων που θα βγάλει την Ευρώπη από την κρίση για την οποία ευθύνεται ο νεοφιλελευθερισμός και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προοδευτικών Οικονομολόγων επιδιώκει να συμβάλλει σε αυτήν την αλλαγή.”

   

   

   

  Περισσότερες πληροφορίες

  anotherroadforeurope@gmail.com

  atterres@gmail.com