• Νέα οργάνωση-παρατηρητής στο δίκτυο transform! europe
 • Κέντρο για τις Πολιτικές Χειραφέτησης

 • 18 Dec 18 Posted under: Δυτικά Βαλκάνια , Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη , Σερβία , Aριστερά
 • Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το transform! europe υποδέχθηκε ανάμεσα στα μέλη του το Κέντρο για τις Πολιτικές Χειραφέτησης (CPE), με την ιδιότητα της οργάνωσης-παρατηρητή. Ακολουθεί μια παρουσίαση του CPE από το ίδιο.

  Το CPE ιδρύθηκε το 2011 στο Βελιγράδι, με σκοπό να παρέχει διαρκώς το πλαίσιο για αναλύσεις και κριτικές θεωρήσεις των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της τρέχουσας κατάστασης, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αίτια των αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, τα οποία εμείς αποδίδουμε στο καπιταλιστικό σύστημα κοινωνικής αναπαραγωγής. Οι πολιτικές χειραφέτησης περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις έννοιες και τις πρακτικές που έχουν ως βασικές αρχές οικοδόμησης μιας δίκαιης κοινωνικής ζωής την ισότητα και την αλληλεγγύη. Επομένως, πιστεύουμε ότι, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που θα επικεντρώνεται στις ανάγκες των ανθρώπων και θα επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων, η κατεύθυνση της ανάπτυξης αυτής θα πρέπει να είναι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός.  

  Η πολιτική επιμόρφωση και η έρευνα είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το CPE. Οι κύριες δραστηριότητες που οργανώνουμε για να αντιταχθούμε στην επικρατούσα νεοφιλελεύθερη ιδεολογία περιλαμβάνουν διάφορα είδη έρευνας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημόσιων δραστηριοτήτων όπως: διαλέξεις, θερινά σχολεία, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις, εργαστήρια, ομάδες ανάγνωσης κ.ά. Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές εκδόσεις πρωτότυπων έργων και ολόκληρες σειρές μεταφρασμένων βιβλίων και κειμένων που θεωρούμε σημαντικά για την επανεξέταση της σημερινής κοινωνίας και της κατεύθυνσης προς την οποία επιθυμούμε να κινηθεί. Όλες οι δραστηριότητές μας επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της διαρκούς ροής προοδευτικών ιδεών, θεωρητικών εννοιών και πρακτικών ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, πρωτοβουλίες, οργανώσεις και κινήματα με τις ίδιες ιδέες, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Πέρα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ένας από τους κύριους στόχους των παραπάνω δραστηριοτήτων του CPE είναι η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για την επίτευξη ενδεχόμενων συνεργασιών ανάμεσα στις ομάδες στις οποίες απευθύνεται.

  Το CPE είναι, από το 2017, μέλος της πρωτοβουλίας CleanClothesCampaign, ενός παγκόσμιου δικτύου που εργάζεται πάνω στις εργασιακές συνθήκες και τη χειραφέτηση των εργαζομένων στην υφαντουργία και τη βιομηχανία ενδυμάτων. 

   

  Τα μέλη του Κέντρου για τις Πολιτικές Χειραφέτησης είναι τα ακόλουθα:

  Darko Vesić, darko@cpe.org.rs

  Bojana Tamindžija, bojana@cpe.org.rs

  Miloš Baković Jadžić, milos@cpe.org.rs

  Tanja Vukša, tanja@cpe.org.rs

  Vladimir Simović, vladimir@cpe.org.rs

   

  Μετάφραση από τα αγγλικά: Καλλιόπη Αλεξοπούλου

  ‹›×

  ×

  Previous Next


Related articles