• Πρώτη Γενική Συνέλευση του δικτύου ISIPE
 • Ενάντια στην νεοφιλελεύθερη πλειοψηφία των Οικονομικών Σχολών

 • Γκονζάλο Πέσα | 19 Nov 14
 • Η Διεθνής Πρωτοβουλία Φοιτητών για τον πλουραλισμό στην Οικονομική Επιστήμη (ISIPE), ένα δίκτυο κατά της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης στις οικονομικές σχολές, πραγματοποίησε την πρώτη συνάθροιση στο Τουμπιγκεν από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου

  Η συμμετοχή της πορτογαλικής συλλογικότητας «Economia Sem muros» (Συλλογική οικονομία χωρίς τείχη) υποστηρίχθηκε από το δίκτυο transform!europe.

  Περίπου 60 άτομα από διάφορες οργανώσεις 25 χωρών συμμετείχαν στο συνέδριο - ως επί το πλείστον Ευρωπαίοι, αλλά και άνθρωποι από τη Νότια και τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και το Ισραήλ. Παρόν ήταν και ο μετά-κευνσιανός οικονομολόγος , Στήβ Κιν , ο οποίος πραγματοποίησε μια παρουσίαση.

  Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία για να γνωριστούμε μεταξύ μας και να γνωριστούν οι ομάδες μας, κι ακόμα να παρουσιάσουμε τη συλλογικότητά μας καθώς και τις δραστηριότητες του δικτύου transform!

  Αρχικά, επικεντρωθήκαμε σε αυτό που θα θέλαμε να αντιπροσωπεύει το ISIPE και ο οργανισμός που θα φτιαχτεί. Επίσης συζητήσαμε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με ποια κριτήρια θα δεχόμαστε χρηματοδότηση και ακόμα, συζητήσαμε ποια θα είναι η σχέση μεταξύ του Διεθνούς δικτύου και των τοπικών ομάδων.

  Το δίκτυο θα πραγματοποιεί μία ετήσια γενική συνέλευση για την αξιολόγηση της δουλείας του το χρόνο που πέρασε και θα αναλύει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κίνημα, θα μοιράζεται τις εμπειρίες του ακτιβισμού και θα σχεδιάζει την παρέμβασή του για το επόμενο έτος.

  Στη συνέχεια, προβληματιστήκαμε και συζητήσαμε πάνω σε συγκεκριμένα πλάνα και πιθανές ομάδες εργασίας που θα χρειαστούν.

  Αποφασίσαμε τη δημιουργία των ακόλουθων ομάδων:

  Μια ερευνητική ομάδα, στην οποία θα εργάζεται η συλλογικότητά μας. Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση μιας συντονισμένης έρευνας σχετικά με την γενική κατάσταση στη διδασκαλία της οικονομίας. Η έρευνα αυτή θα συνίσταται στη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών του κάθε πανεπιστημίου της κάθε χώρας όπου υπάρχει μέλος της συλλογικότητας μας , και θα παράγει δεδομένα σχετικά με την κατανομή των ECTS(πιστωτικών μονάδων) ανά τομέα σπουδών.Τα δεδομένα αυτά θα τα υποστηρίζουμε με επικρίσεις σχετικά με την έλλειψη πλουραλισμού, και θα εκθέτουμε τη δυσανάλογη σημασία των ποσοτικών μεθόδων και νεοκλασικών Οικονομικών στα πτυχία, καθώς και την ανυπαρξία μαθημάτων σχετικά με την ιστορία της οικονομίας της σκέψης, την οικονομική ιστορία, την ανθρωπολογική οικονομία, την επιστημολογία.Αυτή η ομάδα θα είναι ,επίσης, θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση εναλλακτικών και ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της κάθε χώρας.Αυτά τα εναλλακτικά πρόγραμμα σπουδών θα υλοποιούν τις προτάσεις και πέρα από ισχυρά, θα είναι πλουραλιστικά.

  Μια ομάδα δράσης, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός εγγράφου όπου θα αθροίζονται οι καλύτερες πρακτικές σχετικά με το να δημιουργηθούν ομάδες πίεσης, για τη διοργάνωση της επόμενης γενικής συνέλευσης, καθώς και την προετοιμασία μια διεθνούς πρωτοβουλίας, που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαΐου, συντονίζοντας τις ομάδες, με συζητήσεις και εκθέσεις απόψεων για τα αποτελέσματα της Έρευνας .

  Μια ομάδα της βάσης δεδομένων, αρμόδια για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας πηγών , με γενικές οδηγίες , με συμβουλές για τις ομάδες που αρχίζουν, και αρμόδια επίσης για την αρχειοθέτηση όλων τις πρωτοβουλιών που πραγματοποιούνται από τις τοπικές ομάδες.

  Επίσης, αποφασίσαμε κατά τη δημιουργία μιας εσωτερικής ομάδας επικοινωνίας, που θα είναι επιφορτισμένη με το διακανονισμό των online εργαλείων για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των δικτύων, καθώς και μια ομάδα εξωτερικής επικοινωνίας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου και του προφίλ του ISIPE.

  Για να συνοψίσουμε, σε αυτή την πρώτη γενική συνέλευση του δικτύου εργαστήκαμε για τη δημιουργία αντικειμενικών συνθηκών να αλλάξει η πλειοψηφία στις οικονομικές σχολές και για τη θέσπιση μιας στρατηγικής σε τρεις φορείς. Πρώτον, να ενισχύσουμε τα επιχειρήματά μας σχετικά με την έλλειψη πλουραλισμού με κριτική μις επιστημονική ανάλυση, με σαφή στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα σπουδών ώστε να μεγεθύνουμε την επιρροή μας μεταξύ των μαθητών και να ενδυναμώσουμε το δίκτυο και τον αγώνα μας με μια εμπειρική μελέτη που θα έχει αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε να υπάρχει μια διεθνή μέρα πλουραλισμού με συντονισμένες ενέργειες σε όλο τον κόσμο για να εκτεθούν τα αποτελέσματα των ερευνών και τον αγώνα μας, και να εργαστούμε επάνω σε προτάσεις εναλλακτικών προγραμμάτων σπουδών, έτσι ώστε να προκύψει μια σημαντική φωνή στη συζήτηση γύρω από τις μελλοντικές αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών.

  Η καταπολέμηση της νεοφιλελεύθερης πλειοψηφίας στις οικονομικές σχολές αντιμάχεται μια σημαντική βάση της αναπαραγωγής των νεοφιλελεύθερων ιδεών. Προάγει την κριτική σκέψη των φοιτητών και αμφισβητεί την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αλλάζοντας τον τρόπο διδασκαλίας των οικονομικών μπορεί να αμφισβητηθεί αποτελεσματικά η κοινή λογική και να υπάρξει μεγάλη επίδραση στο πολιτικό πλαίσιο.

  Στο Τουμπινγκεν υπήρχε μια ομάδα φοιτητών από διάφορες χώρες που ήταν κινητοποιημένη για να ενισχύσει αυτό τον αγώνα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πολιτικοποιημένες αριστερές ομάδες όπως εκείνες που συμμετέχουν στο δίκτυο transform! λαμβάνουν μέρος σε τέτοια δίκτυα και συμμερίζονται τις πολιτικές τους στοχεύσεις και εργάζονται για να δομηθεί μια ευρεία συμμαχία ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, τη λιτότητα, τις ανισότητες και τη κυριαρχία του κεφαλαίου.