• 7-8 Ιουνίου, Αθήνα: Εναλλακτική Σύνοδος

 • 18 Feb 13 Posted under: Αντισύνοδος Κορυφής
 • Η οργανωτική επιτροπή της Εναλλακτικής Συνόδου προσκαλεί όλα τα ευρωπαϊκά κινήματα και οργανώσεις στη Σύνοδο στην Αθήνα.

  Η διαδικασία της Εναλλακτικής Συνόδου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των κοινωνικών κινημάτων στη Φλωρεντία τον προηγούμενο Νοέμβριο, στη βάση έκκλησης που υπέγραψε ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων και προσωπικοτήτων, την οποία ακολούθησαν και άλλες εκκλήσεις. Αυτή η πρωτοβουλία έχει στόχο τη σύγκλιση συνδικάτων και κοινωνικών κινημάτων, την υποβολή κοινών προτάσεων και τη ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

  Η εκδήλωση της Αθήνας θα οργανωθεί από το ελληνικό κοινωνικό κίνημα και υποστηρίζεται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτα, ΜΚΟ και προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού από όλη την Ευρώπη.

   

  Η Εναλλακτική Σύνοδος αποτελεί ένα βήμα προόδου στην δημιουργία μεγαλύτερης σύγκλισης μεταξύ των κινημάτων που αντιτίθενταιστις σημερινές αντι-κοινωνικές και αντι-οικολογικές πολιτικές οι οποίες προωθούνται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα.

  Θα είναι μια εξαιρετικά συμβολική συνάντηση δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το εργαστήριο της καταστροφικής λιτότητας και των λεγόμενων πολιτικών ανταγωνιστικότητας, αλλά μπορεί να γίνει επίσης ένα εργαστήριο αντίστασης εναντίον της λιτότητας.

  Θα μας δώσει την ευκαιρία να επισημάνουμε ότι ο αγώνας των ελληνικών κινημάτων είναι κατά βάση ευρωπαϊκός, και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών οργανώσεων και κινημάτων προς τους ελληνικούς αγώνες.

  Θα μας δώσει επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το μανιφέστο της Εναλλακτικής Συνόδου που θα παρουσιάζει τις εναλλακτικές προτάσεις του κοινωνικού κινήματος ενάντια στην κρίση, αλλά και να γιορτάσουμε τους περυσινούς αγώνες, καθώς και να προτείνουμε μια κοινή αντζέντα δράσης. Ένας μεγάλος αριθμός αγωνιστών και αγωνιστριών, μέλη συνδικάτων, πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων θα πάει στην Αθήνα και θα δείξει την υποστήριξη και τη δέσμευσή του για μια πραγματικά δημοκρατική Ευρώπη.

  Όμως, αυτή η Σύνοδος των λαών και το μανιφέστο της θα έχει νόημα μόνο αν ριζώσει στους εθνικούς, κλαδικούς και συγκεκριμένους αγώνες και αν στην Εναλλακτική Σύνοδος συμμετάσχει μια μεγάλη ποικιλία οργανώσεων και κινημάτων.

   

  Ας χτίσουμε το κίνημα μαζί!

  Οργανώσεις και κινήματα είναι καλοδεχούμενα να λάβουν μέρος στη διαδικασία, εφόσον συμφωνούν με την έκκληση της Εναλλακτικής Συνόδου που υπενθυμίζει την προσέγγισή της και τονίζει την ταυτότητά της και με τον κοινό κανονισμό λειτουργίας.

  .

  Όλα τα μέλη της Εναλλακτικής Συνόδου μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία συζήτησης για το Μανιφέστο η οποία γίνεται αυτή την περίοδο για την βελτίωση των συγκεκριμένων αιτημάτων μας, τα οποία συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό οι ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα κινήματα. Μια μακρά διαδικασία συζητήσεων για στρατηγικά θέματα έχει ήδη οδηγήσει σε ένα πρώτο σχέδιο του μανιφέστου, που βασίζεται στην κοινή θέληση να υπάρξει ένας συνοπτικός κατάλογος συγκεκριμένων πολιτικών, επειγουσών αναγκών.

   

  Η επόμενη ολομέλεια της Εναλλακτικής Συνόδου θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 15 Μαρτίου μετά τις προγραμματισμένες δράσεις ενάντια στην εαρινή σύνοδο της ΕΕ. Μέχρι τις 24 Μαρτίου οργανώσεις και κινήματα που υποστηρίζουν τη διαδικασία μπορούν να στείλουν τροπολογίες στη τρέχουσα μορφή του μανιφέστου, οι οποίες θα συζητηθούν στη συνάντηση των Βρυξελλών. Μετά τις 15 Μαρτίου θα αρχίσει ένας δεύτερος γύρος συζητήσεων.

   

  Όσο πιο πολλές οργανώσεις συμμετάσχουν τόσο ισχυρότερη θα είναι η διαδικασία. Το να Aγίνει κανείς μέλος είναι μόνο μια πολιτική απόφαση, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή κάποιας χρηματικής εισφοράς. Επίσης, όσες οργανώσεις το επιθυμούν μπορούν αρχικά να είναι μόνο παρατηρητές. Γι' αυτό μη διστάζετε να συμμετάσχετε. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα για περισσότερες πληροφορίες στο:

  contact@altersummit.eu

   

  (*) Εναλλακτική Σύνοδος: Χτίζοντας ένα ενιαίο κίνημα για μια κοινωνική, φεμινιστική, οικολογική και δημοκρατική Ευρώπη.


Related articles

Αντισύνοδος Κορυφής