• 14 Νοεμβρίου: Ημέρα δράσης και αλληλεγγύης της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ)

  • 14 Nov 12
  • Σε συνάντηση που έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2012, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΣ πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση (ακολουθώντας τις προαναγγελθείσες αποφάσεις για γενικές απεργίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες):

    Η ΣΕΣ καλεί στις 14 Νοεμβρίου 2012 σε μια μέρα δράσης και αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια και άλλες δραστηριότητες, που έχουν στόχο την κινητοποίηση του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος στη βάση των πολιτικών της ΣΕΣ, όπως αυτές ορίζονται στο Κοινωνικό Σύμφωνο για την Ευρώπη. Οι ισπανικές, πορτογαλικές, ελληνικές, κυπριακές και μαλτέζικες συνομοσπονδίες συνδικάτων έχουν κηρύξει γενικές απεργίες εναντίον της λιτότητας και των υπαγορεύσεων της τρόικας, ενώ σ’ αυτό το διεθνές κίνημα μπορεί να συμμετάσχουν και άλλες χώρες.

    Στη διακήρυξή της η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στα μέτρα λιτότητας τα οποία σέρνουν την Ευρώπη σε οικονομική στασιμότητα, πραγματική ύφεση, καθώς και σε μια συνεχή αποδιάρθρωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτά τα μέτρα, αντί να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη, χρησιμεύουν μόνο για να επιδεινώσουν  τις ανισότητες και να προωθήσουν την αδικία.