Μπλογκ


 • Brochure
 • Work and Economy in the Climate Crisis

 • 18 Dec 19
 • The earth is heating up faster and faster. We live, work and produce at the expense of others and at the expense of our future. What needs to change? What challenges and tasks do employees and trade unions face in order to make good work and a good life for all possible?
 • [περισσότερα]


 • Ανοιχτή Επιστολή
 • Για τον σεβασμό της ιστορικής μνήμης στην Ευρώπη

 • 09 Nov 19
 • Το διοικητικό συμβούλιο του δικτύου transform! europe συνέταξε μια ανοιχτή επιστολή, με αντικείμενο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Η Ευρώπη πρέπει να θυμάται το παρελθόν της προκειμένου να οικοδομεί το μέλλον της». Το προαναφερθέν ψήφισμα εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • [περισσότερα]


 • Report
 • Municipal Elections in Hungary

 • Attila Vajnai | 30 Oct 19
 • Significant political changes in Hungary: In the larger cities, the fragmented opposition parties and civil organizations were able to increase their support due to the collaboration of different opposition factions. As a result of the disproportionate electoral system, in some places opposition was able to obtain a significant majority.
 • [περισσότερα]


Page 1 of 6.