Μπλογκ


  • Εκλογές στην Τσεχία: «Όχι» στην λιτότητα, «Ναι» στην ενίσχυση της Αριστεράς

  • Γίρι Μάλεκ | 17 Oct 12
  • Στις 12-13 Οκτωβρίου 2012, έγιναν στην Τσεχική Δημοκρατία περιφερειακές εκλογές και εκλογές για το ένα τρίτο της Συγκλήτου. Οι εκλογές αυτές μπορεί να έχουν σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία. Σηματοδότησαν ένα ηχηρό «όχι» στην μείωση των δαπανών και στην ολοκληρωτική υποταγή στις απαιτήσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος για μια γρήγορη επανεκκίνηση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού.
  • [περισσότερα]  • Altersummit: Another Europe Now!

  • 04 Sep 12
  • The face of Europe is changing with dire consequences for citizens and for the future of the European project itself. What we experience today is the most serious denial of democracy since the end of World War II. European citizens are subjected to punitive policies although it is obvious that the...
  • [περισσότερα]