Μπλογκ

 • Γένοβα 2001-2011

 • 27 Jun 11
 • Τα τελευταία δέκα χρόνια, εμείς, οι άνθρωποι που διαδηλώσαμε στην αντι-σύνοδο της Γένοβας το 2001 αγωνιζόμαστε να μη χάσουμε τις προσδοκίες που εκφράσαμε τότε. Οι άνθρωποι που διαδήλωσαν στη Γένοβα ανήκαν σε ένα κίνημα το κεντρικό σύνθημα του οποίου ήταν "ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός". Το...
 • [περισσότερα] • Ενημερωτικό δελτίο του transform! europe 7/2010

 • 22 Jun 11
 • Το Ενημερωτικό Δελτίο του δικτύου transform! europe εκδίδεται στα αγγλικά κάθε μήνα. Το δελτίο περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του δικτύου μας, των μελών του και των μελών-παρατηρητών του καθώς επίσης και για σημαντικές πρωτοβουλίες των κοινωνικών κινημάτων στα οποία συμμετέχουμε. Το Δελτίο μεταφράζεται στα ελληνικά με ευθύνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.
 • [περισσότερα]

 • Ενημερωτικό δελτίο του transform! europe 8/2010

 • 22 Jun 11
 • Το ενημερωτικό δελτίο του δικτύου transform! europe εκδίδεται στα αγγλικά κάθε μήνα. Το δελτίο περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του δικτύου μας, των μελών του και των μελών-παρατηρητών του, καθώς επίσης και για σημαντικές πρωτοβουλίες των κοινωνικών κινημάτων στα οποία συμμετέχουμε. Το...
 • [περισσότερα]

 • Ενημερωτικό δελτίο του transform! europe 9/2010

 • 22 Jun 11
 • Το ενημερωτικό δελτίο του δικτύου transform! europe εκδίδεται στα αγγλικά κάθε μήνα. Το δελτίο περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του δικτύου μας, των μελών του και των μελών-παρατηρητών του, καθώς επίσης και για σημαντικές πρωτοβουλίες των κοινωνικών κινημάτων στα οποία συμμετέχουμε. Το...
 • [περισσότερα]

 • Ενημερωτικό δελτίο transform! europe 10/2010

 • 22 Jun 11
 • Το ενημερωτικό δελτίο του δικτύου transform! europe εκδίδεται στα αγγλικά κάθε μήνα. Το δελτίο περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του δικτύου μας, των μελών του και των μελών-παρατηρητών του, καθώς επίσης και για σημαντικές πρωτοβουλίες των κοινωνικών κινημάτων στα οποία συμμετέχουμε. Το...
 • [περισσότερα]

Page 2 of 2.