Μπλογκ

 • Ανοιχτή Επιστολή
 • Για τον σεβασμό της ιστορικής μνήμης στην Ευρώπη

 • 09 Nov 19
 • Το διοικητικό συμβούλιο του δικτύου transform! europe συνέταξε μια ανοιχτή επιστολή, με αντικείμενο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Η Ευρώπη πρέπει να θυμάται το παρελθόν της προκειμένου να οικοδομεί το μέλλον της». Το προαναφερθέν ψήφισμα εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • [περισσότερα]


 • Report
 • Municipal Elections in Hungary

 • Attila Vajnai | 30 Oct 19
 • Significant political changes in Hungary: In the larger cities, the fragmented opposition parties and civil organizations were able to increase their support due to the collaboration of different opposition factions. As a result of the disproportionate electoral system, in some places opposition was able to obtain a significant majority.
 • [περισσότερα] • Conference Report
 • Is Nationalism Obsolete?

 • Jeta Mulaj | 21 Oct 19
 • Is nationalism capable of dealing with, or even addressing, the issues of our time? Dealing with this question, the Balkan Society for Theory and Practice (BSTP) – supported by transform! europe – held its second annual workshop in Prishtina, Kosovo.
 • [περισσότερα]


Page 1 of 6.