• 15 Φεβρουάριος 2022 - 15 Φεβρουάριος 2022
 • Πρόσκληση για υποβολή άρθρων (15 Φεβρουαρίου 2022)
 • transform! yearbook 2023: «Η Αριστερά αντιμέτωπη με το κράτος»

 • Θα επιλεγούν μέχρι πέντε άρθρα για δημοσίευση στο yearbook, ενώ τα υπόλοιπα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του transform! yearbook.

  Στις δεκαετίες της νεοφιλελεύθερης ιδεολογικής ηγεμονίας, έγιναν συχνά διακηρύξεις περί «εξαφάνισης του κράτους» στις ακαδημαϊκές και πολιτικές συζητήσεις. Όμως, το κράτος δεν έφυγε ποτέ στην πραγματικότητα, παρότι η παγκοσμιοποίηση αποδυνάμωσε το ρόλο του στη διαχείριση των οικονομιών των περισσότερων χωρών, προς όφελος των «αγορών». Αυτό έγινε εμφανές κατά την πρόσφατη πανδημία του Covid-19, όταν οι κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου «πάγωσαν» την οικονομική δραστηριότητα μέσω λόκνταουν, παρείχαν επιδοτήσεις σε εταιρείες και ιδιώτες και διαχειρίστηκαν διάφορα προγράμματα εμβολιασμού. Όλα αυτά, μαζί με τον αποκλεισμό του Τρίτου Κόσμου από τα οφέλη των εμβολίων λόγω του αποικιοκρατικού συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και χάρη στον πάντα παρόντα αυταρχισμό, έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για το κράτος και τον ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία.

  Με την πάροδο του χρόνου, η Αριστερά «αντιμετώπισε» πολλές φορές το κράτος στις διάφορες μορφές του και δημιούργησε πολλά θεωρητικά και πολιτικά εργαλεία για την ανάλυση, την κατανόηση και την πολιτική προσέγγιση του.

  Όμως, φαίνεται ότι οι νέες συνθήκες απαιτούν νέα εργαλεία και ιδέες. Το να αντιμετωπίζεις το κράτος στις μέρες μας σημαίνει να θέτεις νέα ερωτήματα για τη μορφή του, τον ρόλο του, και για το πώς τοποθετείται η Αριστερά του 21ου αιώνα σε σχέση με αυτό, τόσο από άποψη θεωρίας όσο και στρατηγικής και πράξης.

  To transform! yearbook , το ετήσιο περιοδικό του transform! europe –ενός δικτύου που αποτελείται από 39 οργανώσεις μέλη και παρατηρητές από 23 χώρες– επιθυμεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα στην οποία θα τίθενται αυτού του είδους τα ερωτήματα, καθώς και έναν χώρο στον οποίο αυτά να μπορούν να απαντώνται με τρόπους δημιουργικούς και πολιτικά ελκυστικούς. Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνουμε πρόσκληση για την υποβολή άρθρων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το σύγχρονο κράτος, τα οποία θα δημοσιευθούν στο yearbook του 2023, ο τίτλος του οποίου θα είναι: «Η Αριστερά αντιμέτωπη με το κράτος». Από τα άρθρα που θα σταλούν έως πέντε θα δημοσιευθούν στο yearbook, ενώ τα υπόλοιπα θα αναρτη]]θούν στην ιστοσελίδα του.

  Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  ·         Νέες μαρξιστικές αναγνώσεις του κράτους;

  ·         Η νέα επείγουσα ανάγκη ύπαρξης κοινωνικού κράτους;

  ·         Η μεταβαλλόμενη φύση των ελεγχόμενων από το κράτος μηχανισμών καταστολής
            (στρατός, αστυνομία, κ.λπ.);

  ·         Φεμινιστικές προσεγγίσεις του κράτος;

  ·         Κράτη και κλιματική αλλαγή.

  Προθεσμία υποβολής των προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2022

  Οι απαντήσεις στις προτάσεις θα σταλούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022

  Προθεσμία υποβολής των άρθρων: 15 Σεπτεμβρίου 2022

  Τά άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στα αγγλικά και το μέγεθος τους να είναι μεταξύ 25.000 και 30.000 χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων).
  Παρακαλούμε, συμπεριλάβετε στην πρότασή σας τον τίτλο του άρθρου, μια σύντομη περίληψη, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και, προαιρετικά, κατάλογο δημοσιεύσεων.

  Οι προτάσεις, καθώς οι τυχόν ερωτήσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση, παρακαλούμε να σταλούν στους:

  Χάρη Γολέμη, golemis[at]transform-network.net, και

  Κίμωνα Μαρκάτο, kimonmarkatos[at]hotmail.com


  Δείτε επίσης την:


Related articles

Aριστερά

Θεωρία