• 09 Αύγουστος 2016 - 14 Αύγουστος 2016
 • Montreal
 • Το transform! στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 2016

 • Το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ (WSF) είναι ένας ανοιχτός χώρος συγκέντρωσης όπου κοινωνικά κινήματα, δίκτυα, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αντιστέκονται στο νεοφιλελευθερισμό και σε ένα κόσμο που κυριαρχείται από το κεφάλαιο ή από κάθε μορφή ιμπεριαλισμού, βρίσκονται μαζί για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, να συζητήσουν δημοκρατικά, να διατυπώσουν προτάσεις, να ανταλλάξουν ελεύθερα τις εμπειρίες τους και να φτιάξουν δίκτυα προκειμένου να κάνουν τη δράση τους πιο αποτελεσματική.

  Όπως πάντα, το transform! θα συμμετάσχει και φέτος στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Κύρια αποστολή μας στα φόρουμ είναι η σύνδεση των κινημάτων με την πολιτική και, ως εκ τούτου, πάντα προτείνουμε σεμινάρια που αφορούν τη σύνδεση αυτών των δύο τομέων δράσης.  

  Τα σεμινάρια του transform! θα αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

  1.      Κοινωνικός και πολιτικός μετασχηματισμός

  2.      Πώς μπορούμε να επιτύχουμε τη σύγκλιση των προκλήσεων του μεταναστευτικού με την κοινωνική δικαιοσύνη;

  3.      Το Κοινό ως το νέο πολιτικό υποκείμενο στην εναλλακτική σκέψη;

  4.      Παραγωγή και Κοινά

  5.      Μήπως ξεκινά ο Τρίτος Παγκόσμιος πόλεμος;

  6.      Τα Κοινωνικά Κοινά

  7.      Παγκόσμια υγεία και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

  Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων του transform! θα δημοσιευθεί σύντομα.

  Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:
  Chantal Delmas (υπεύθυνη του transform! europe στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ)
  email: chantaldelmas1954 (at) gmail.com