• 21 Ιούλιος 2014 - 23 Ιούλιος 2014
 • Berlin
 • Διεθνές θεματικό εργαστήριο του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ
 • Η Aριστερά μετά τις Ευρωεκλογές: Νέες προκλήσεις

 • Στόχος του θεματικού εργαστηρίου είναι η ανάλυση του νέου συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη -τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες-μέλη- η εξαγωγή συμπερασμάτων για το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε συγκεκριμένες χώρες και περιοχές και επίσης η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των αγώνων.

  Στόχος είναι να ''το πούμε όπως είναι''- να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των ευρωπαϊκών αριστερών κομμάτων και να συζητήσουμε τις στρατηγικές επιλογές για τους αγώνες του μέλλοντος. Αυτό εμπεριέχει την εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με τις σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η αριστερά, σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης.  Ερωτήσεις-κλειδιά

  Πώς έχει αλλάξει από το 2009 ο πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη και ειδικότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς θα μπορούσαν να προσληφθούν τα αποτελέσματα για τα αριστερά κόμματα στο πλαίσιο ολόκληρου του πολιτικού φάσματος; Ποιες πιθανότητες οργάνωσης και υλοποίησης των αριστερών πολιτικών θέσεων θα εμφανιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως απότοκο των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών;  Πού πέτυχαν τα αριστερά κόμματα και ποιές συγκεκριμένες συνθήκες έθεσαν τα θεμέλια για αυτή τους την επιτυχία; Ποιές νέες μορφές πάλης, εκλογικών και κοινωνικοπολιτικών συνεργασιών έχουν αποδείξει τη δύναμή τους ή κάνουν την εμφάνισή τους; Τί ρόλο παίζει η απόπειρα προσωποποίησης σε σχέση με τη νέα δυνατότητα εκλογής του Προέδρου της Κομισιόν και που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τα αριστερά κόμματα;  Μπορούν να σχηματοποιηθούν οι αβέβαιες εκτιμήσεις σχετικά με την επίδραση των αριστερών πολιτικών προτάσεων με βάση και τη φύση του εκλογικού σώματος που υποστηρίζει τα αριστερά κόμματα; Πώς μπορεί να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των αγώνων μέσω της αξιοποίησης και διεύρυνσης τους σε εθνικό επίπεδο;  Πώς έχουν εξελιχθεί οι δυνατότητες ανάπτυξης μίας εναλλακτικής πολιτικής ατζέντας των αριστερών κομμάτων;  Αυτά και άλλα ζητήματα θα τεθούν σε συζήτηση στο θεματικό εργαστήρι.  Στο πρώτο μέρος, θα συζητηθούν οι νέες συνθήκες/το νέο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών και οι ικανότητες των αριστερών κομμάτων να προσαρμοστούν επαρκώς σε αυτές τις συνθήκες.  Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι συγκεκριμένες συνθήκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αριστερά και τα αποτελέσματά της στις ευρωεκλογές χρησιμοποιώντας παραδείγματα από μελέτες επιλεγμένων χωρών.  Ένα τρίτο βήμα θα εξετάσει τους τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης των αγώνων στο πλαίσιο της αποτίμησης της εκλογικής καμπάνιας και των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.  Τί απαντήσεις έχει η αριστερά για όλες αυτές τις εξελίξεις; Πώς προσλαμβάνονται αυτές και ποιές εναλλακτικές στρατηγικές αναπτύσσονται; Ποιές στρατηγικές έχει ακολουθήσει η αριστερά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ποιές συμμαχίες θα μπορούσε να στηριχτεί;  Ποιές είναι οι δυνατότητες των κομμάτων της ευρωπαϊκής αριστεράς σε σύγκριση με τους σοσιαλδημοκράτες, τους πράσινους, τους συντηρητικούς και τη δεξιά; Ποιά είναι τα θεμελιώδη στοιχεία των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. Ποιές είναι οι συνθήκες επιτυχίας των αριστερών κομμάτων σήμερα και ποιοι είναι οι σύμμαχοί τους τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.  Ποιά συμπεράσματα πρέπει να βγάλουν τα αριστερά κόμματα από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ποιές είναι οι δυνατότητές τους; Πώς μπορούν οι αδυναμίες των αριστερών κομμάτων να αντιμετωπιστούν ρεαλιστικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο;  1.Τρέχουσες προκλήσεις για την Ευρώπη

  Συζήτηση για τις τρέχουσες προκλήσεις αναφορικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις πριν και κατά τη διάρκεια της καμπάνιας των ευρωεκλογών.  2.Πώς μπορούν να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα των αριστερών κομμάτων;

  Αποτίμηση από συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια ολοκληρωμένη επισκόπηση. Εξέλιξη των τάσεων και πιθανά σενάρια.

   

  3.Συμπεράσματα για τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων και των νέων εθνικών και ευρωπαϊκών συμμαχιών

  Τα αποτελέσματα τελικά θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο Θερινό Πανεπιστήμιο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς.