• 27 Ιούνιος 2016 - 27 Ιούνιος 2016
 • Brussels
 • Εργαστήριο
 • Το μέλλον των ανανεώσιμων και ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Στο τέλος του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει δυο προτάσεις για την Ενεργειακή Ένωση: η οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρώπη θα αναθεωρηθεί και θα κατατεθεί πρόταση για το σχεδιασμό της νέας αγοράς ενέργειας.

  Η οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια θα περιέχει προβλέψεις αναφορικά με τη διαχείριση των στόχων στο πεδίο της ανανεώσιμης ενέργειας από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, μπορεί/θα πρέπει να περιέχει και προβλέψεις για την παραγωγή ενέργειας σε επίπεδο κοινοτήτων και για την προτεραιότητα πρόσβασης στα δίκτυα ενέργειας.  

  Η πρόταση για τον σχεδιασμό της νέας αγοράς ενέργειας θα αφορά την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. ‘Όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και ο συντηρητικός εισηγητής της έκθεσης πρωτοβουλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) σκοπεύει να εμβαθύνει την ενιαία αγορά ηλεκτρισμού, να προωθήσει το διασυνοριακό εμπόριο, να κάνει εφικτές τις αγορές διασυνοριακής δυναμικότητας και να καταργήσει τους μηχανισμούς ρύθμισης των τιμών.  


  Στόχοι του Εργαστηρίου:

  Η ενημέρωση σχετικά με τις επερχόμενες νομοθετικές προτάσεις και η διατύπωση συγκεκριμένων θέσεων αναφορικά με την οδηγία για το σχεδιασμό της νέας αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας (ειδικά της ηλεκτρικής).

  Η συζήτηση σχετικά με ένα κείμενο θέσεων της ομάδας της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, GUE/NGL, για τις επερχόμενες νομοθετικές προτάσεις.

  Η συζήτηση για τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο μέλλον για την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση.

  Μεθοδολογία:

  Ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις από πολιτικούς και ΜΚΟ.

  Συζήτηση πάνω σε ένα προσχέδιο θέσεων για τις νομοθετικές προτάσεις, το οποίο θα σταλεί σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δυο εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση του εργαστηρίου.

   

  Συμμετοχές: Πολιτικοί και κοινωνικές οργανώσεις.

  Γλώσσες: αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά.

  Διοργανωτές:

  Το ίδρυμα Rosa-Luxemburg-Stiftung Βρυξελών
  Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (GUE/NGL) (αντιπροσωπία από το DIE LNKE. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
  Με τη συμμετοχή του transform! europe

  Επικονωνία:
  Marlis Gensler, Project Manager, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office, marlis.gensler (at) rosalux.org
  Manuela Kropp, Head of office, GUE/NGL (Delegation Die Linke in the European Parliament), manuela.kropp (at) europarl.europa.eu