• 18 Οκτώβριος 2022 - 24 Οκτώβριος 2022
 • online
 • Εβδομάδα Δράσης
 • Αλληλεγγύη για την κλιματική δικαιοσύνη και την μετάβαση στον χώρο του Δικαίου

 • Εστιάζοντας στον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής και στην ανάγκη για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, το AEPF (Φόρουμ των Λαών Ασίας-Ευρώπης) θα διοργανώσει μια εβδομάδα εκδηλώσεων με διαδικτυακά σεμινάρια εμπειρογνωμόνων και συλλογικές δράσεις, για να συνενώσει τα δίκτυα αλληλεγγύης με αντικείμενο την κλιματική δικαιοσύνη.

  Το AEPF (Φόρουμ των Λαών Ασίας-Ευρώπης) ιδρύθηκε το 1996 στην Μπανγκόκ, με στόχο να προτείνει ένα εναλλακτικό πρότυπο που θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο της ανάπτυξης, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και έναν δίκαιο πολυπολικό κόσμο χωρίς ηγεμόνες στον ASEM (Asia-Europe Meetings: Συναντήσεις Ασίας-Ευρώπης).

  Έκτοτε, το AEPF έχει διοργανώσει 12 Φόρουμ των Λαών, στα οποία συμμετείχαν συνασπισμοί αγροτών, οργανώσεις φτωχών των πόλεων και γυναικών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιφερειακά δίκτυα πολιτικής δράσης και ΜΚΟ, καθώς και προοδευτικές ομάδες προβληματισμού, επιστήμονες, βουλευτές και δημοσιογράφοι.

  Το transform! europe και το AEPF συνεργάζονται εδώ και χρόνια, διοργανώνοντας διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστήρια.

  Η Εβδομάδα Δράσης για την κλιματική αλλαγή και την κλιματική δικαιοσύνη θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 24 Οκτωβρίου.

  Περισσότερες πληροφορίες για τα διαδικτυακά σεμινάρια και τις συλλογικές δράσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες.


Related articles