• 21 Απρίλιος 2012 - 22 Απρίλιος 2012
 • Bucharest
 • Το εθνικό ζήτημα στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη

 • Η Ένωση για την Ανάπτυξη του Ρουμανικού Κοινωνικού Φόρουμ, με την υποστήριξη και συμμετοχή του transform! europe και της Ευρωoμάδας της Αριστεράς GUE / NGL, η οποία εκπροσωπείται από την πρόεδρό της Γκάμπι Τσίμερ, διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Το εθνικό ζήτημα στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη», το οποίο θα γίνει από τις 21 έως τις 22 Απριλίου 2012 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.


  Είναι σαφές πως οι άνθρωποι έχουν αναζητήσεις αναφορικά με την ταυτότητά τους, τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική, από αμνημονεύτων χρόνων. Έτσι, η έννοια της ταυτότητας έχει αποκτήσει ένα πλήθος μορφών, που ποικίλουν από την ατομική ως την εθνική και από την πολιτιστική ως την θρησκευτική και την πολιτική.


  Είναι γνωστό ότι το εθνικό ζήτημα στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη προκάλεσε πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές συγκρούσεις που οδήγησαν στην κοινωνική αναστάτωση, το εθνοτικό μίσος, τον γεωπολιτικό κατακερματισμό και, τελικά, σε πολέμους τους οποίους ακολούθησαν νεοφιλελεύθερες «ρυθμιστικές» παρεμβάσεις.


  Η αναβίωση του ακραίου εθνικισμού, του εθνοκεντρισμού και του σοβινισμού στη Ρουμανία μετά το 1989, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη δεκαετία του 1990 που κατέληξε στην ανάπτυξη «ψυχρών» συγκρούσεων, οι ανεπίλυτες εθνικές διαφορές μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας για την Τρανσυλβανία, οι «ψυχρές» συγκρούσεις Ρουμανίας, Μολδαβίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, η άνοδος του νεοφασισμού, του νεοναζισμού και του ρατσισμού στην Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Αυστρία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης δικαιολογούν την ανάγκη για μια τέτοια πρωτοβουλία.


  Ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδραση των προοδευτικών κοινωνικών και πολιτικών φορέων στα κρίσιμα ερωτήματα που κάνουν την εμφάνισή τους στη σκηνή μιας όλο και πιο επιθετικής νεοφιλελεύθερης Ευρώπης;
  Το σεμινάριο ασχολείται με το εθνικό ζήτημα στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, εξετάζοντάς το μέσα από μία σύνθετη οπτική και συσχετίζοντάς το με το ιστορικό και πολιτικό παρελθόν, καθώς και με ένα σχέδιο για την Ευρώπη.
  Το σεμινάριο στοχεύει:


   στην παροχή του κατάλληλου πλαισίου για τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων
   στη δημιουργία μιας στρατηγικής μελέτης με βάση την αντικειμενική ανάλυση των αντιφάσεων που υπάρχουν στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη για τις ευαίσθητες πτυχές του εθνικού ζητήματος, επερωτώντας τις επίσημες προσεγγίσεις
   στο άνοιγμα μιας νέας ευρωπαϊκής προοπτικής για τα πραγματικά πολιτιστικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις σχέσεις πλειονοτήτων – μειονοτήτων και τις νόμιμες εκπροσωπήσεις τους στη συγκεκριμένη περιοχή
   στη διερεύνηση της δυνατότητας ύπαρξης μιας διεθνιστικής πλατφόρμας για την εξεύρεση δημοκρατικών απαντήσεων στις διάφορες «ψυχρές» και πιθανές νέες συγκρούσεις, καθώς και τις εθνικές αντιθέσεις στην περιοχή
   στη σταδιακή συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων από άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Ρωσία, η Τουρκία, οι οποίες  είτε συνδέονται με την Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη ή έχουν τις δικές τους συγκεκριμένες αντίστοιχες περιπτώσεις


  Το σεμινάριο είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως μπορεί να φανεί από τη μεγάλη ανταπόκριση και τις δηλώσεις συμμετοχής.


  Δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση αυτού του είδους στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, και ειδικότερα στη Ρουμανία, οι προσδοκίες τόσο των διοργανωτών όσο και των συμμετεχόντων είναι υψηλές. Γνωρίζουμε τη δυσκολία και τη σημασία του εγχειρήματος και θα εργαστούμε στο χρόνο που απομένει, ώστε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις υπάρχουσες προσδοκίες.


  Σύνδεσμοι:
  www.forumulsocialroman.ro
  www.conferintasocialareunita.ro