• 12 Ιούνιος 2015 - 13 Ιούνιος 2015
  • Ρώμη
  • Αλλαγή στην απασχόληση, το επιχειρείν και την παραγωγή, προώθηση των κοινών αγαθών
  • Αυτοδιαχείριση στην Ευρώπη

  • Εργαστήρι που οργανώνεται από το transform! europe και το transform! Italia σε συνεργασία με την Ευρωομάδα της Αριστεράς, το Cercare Ancora, το Altramente και το Πανεπιστήμιο του Καμερίνο.

    Για τις μάχες, τις εμπειρίες στην εργασία και την παραγωγή, τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς επίσης και για τις θεσμικές πτυχές και τις σχετικές αναλύσεις.

    Το transform! europe υποστηρίζει την έννοια των Κοινών (Commons) και τα κοινωνικά κινήματα που σχετίζονται με αυτά. Στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση πάνω στο θέμα των Κοινών Αγαθών, ως ένα πεδίο κοινωνικής επανοικειοποίησης.

    Σε αυτό το πλαίσιο, το εργαστήρι ανοίγει ένα πεδίο ανατροφοδότησης πάνω στο θέμα της αυτοδιαχείρισης εργοστασίων και χώρων εργασίας από τους εργαζόμενους, το οποίο θα αναπτύξει τη δική του διαδικασία ανάλυσης και πρωτοβουλιών.


Πρόγραμμα

Παρασκευή, 12 Ιουνίου

10:00 Χαιρετισμοί

10:30 Εναρκτήρια Συνεδρίαση

Φαούστο Μπερτινόττι: Αυτοδιαχείριση και καπιταλιστική αναδιάρθρωση

Πιερ Νταρντό: Αυτοδιαχείριση, κοινωνική επανοικειοποίηση και Κοινά Αγαθά

Κλαούντιο Τονιονάτο: Η αργεντίνικη εμπειρία

Πανεπιστήμιο του Καμερίνο: Το νομικό πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης στην Ιταλία

11:30 Διάλειμμα για καφέ

11:45 Συνεδρίαση 2: 

Περιπτώσεις από τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Ισπανία

13:30 Γεύμα – μπουφές

14:30 Συνεδρίαση 3:

Τζιάνι Ριναλντίνι (ΦΙΟΜ): Αυτοδιαχείριση, εργατική συνείδηση και κοινωνική συμμαχία

Aloscia – η νέα μορφή κοινωνικής επανοικειοποίησης

Η ιταλική εμπειρία από το νόμο Μάρκορα

Ελεονόρα Φορέντζα (Ευρωομάδα της Αριστεράς): Τα Κοινά Αγαθά  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συνεισφορά στο δίκτυο, τις πτυχές της οργάνωσης της εργασίας, τη σχέση με τις διάφορες περιοχές, τη σχέση με τα θεσμικά όργανα και το νομοθετικό σύστημα

17:00 Διάλειμμα

17:15 επόμενη συζήτηση

Eleonora Forenza (GUE/NGL): The Commons in the European Parliament

Ελεονόρα Φορέντζα (Ευρωομάδα της Αριστεράς): Τα Κοινά Αγαθά  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

19:00 Καταληκτική συνεδρίαση

20:30 Δείπνο

Σάββατο, 13 Ιουνίου

10:00 Συζήτηση για την πορεία και την πρωτοβουλία του Οκτώβρη, παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο για την αυτοδιαχείριση

13:30 Καταληκτική συνεδρίαση