• 23 Μάιος 2018 - 24 Μάιος 2018
  • Brussels
  • Συνέδριο των σωματείων της GUE/NGL σε συνεργασία με τo Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνδικαλιστών (TUNE)
  • Προκλήσεις για το μέλλον της εργασίας


Πρόγραμμα

Καλωσόρισμα

Από τη GabiZimmer, πρόεδρο της GUE/NGL και τον HeinzBierbaum, TUNE

 
Σημαντικά ζητήματα της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), EP

Κινητικότητα εργαζομένων:

Συντονισμός Κοινωνικής Ασφάλειας, Ταχυδρομίων και Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας: GabiZimmer, ευρωβουλεύτρια

Ελάχιστα ευρωπαϊκά εργασιακά δικαιώματα:

Οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής, Οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμες εργασιακές συνθήκες: TaniaGonzalez, ευρωβουλεύτρια

Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

Αποσπάσεις εργαζομένων, εβδομαδιέες ώρες εργασίας, καποτάζ σε Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Μεταφορών και Τουρισμολυ : MerjaKyllönen, MEP

 
‘Δίκαιη μετάβαση’ και ενεργειακή δημοκρατία – προοπτικές για τα σωματεία

SeanSweeny, Σωματεία για την ενεργειακή δημοκρατία (TUED)

Cornelia Ernst, ευρωβουλεύτρια GUE/NGL

 
Μετά τα Panama Papers – Πώς να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους

StephanieBlankenburg, οικονομολόγος, Ηνωμένα Έθνη/UNCTAD

Martin Schirdewan, ευρωβουλευτής GUE/NGL

 
Οργανώνοντας τους μετανάστες εργάτες στη γερμανική βιομηχανία κρέατος

MatthiasBrünner, Ομοσπονδία εργαζομένων στην εστίαση, NGG, Γερμανία

 

«Πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου»

Εισαγωγή: EstherLynch,γραμματέας, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων

Νομικές πτυχές του «Πρωτοκόλλου Κοινωνικής Προόδου»: A. Garcia-Munoz, Univ. Castillia-La Mancha, Ciudad Real

Πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενος: Palle Bisgaard, 3F General Workers Union, Δανία

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: GabyBischoff, Πρόεδρος της ομάδας Εργαζομένων 

Η πολιτική διαδικασία προς τα εμπρός – μέσα και στόχοι: RinaRonjaKari, ευρωβουλεύτρια GUE/NGL

 
Ψηφιοποίηση – προκλήσεις για τους εργαζόμενους

Jürgen Klippert, IG Metall, Γερμανία

Paloma Lopez, ευρωβουλεύτρια GUE/NGL

 

Για περισσότερες επικοινωνίες παρακαλούμε επικοινωνήσετε στο: karola.boger@europarl.europa.eu