• 29 Μάιος 2015
  • Παρίσι
  • Εργαστήρι του δικτύου transform! Akademia
  • Έρευνα και Πανεπιστήμια – Ποια η Συμβολή τους για μια Άλλη Ευρώπη

  • Η Ομάδα Εργασίας του transform! Akademia, στο πλαίσιο της μελέτης της για την Επιστήμη και τη Δημοκρατία, θα πραγματοποιηθεί ένα μονοήμερο εργαστήρι στο Παρίσι.

    Ως στόχο έχει να συγκεντρώσει ερευνητές και συνδικαλιστές από τον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης ώστε να συζητήσουν για την κατάσταση του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού συστήματος, τους κινδύνους και τις αποτυχίες του, παράλληλα με μια συλλογική ανατροφοδότηση πάνω σε προοδευτικές εναλλακτικές προτάσεις για μια διαφορετική πολιτική έρευνας και μια νέα σύλληψη για τη συνεργασία των πανεπιστημίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – έχοντας στο μυαλό πώς θα μπορούσε να τροφοδοτηθεί το πλάνο μιας διαφορετικής ΕΕ, ευνοώντας τη συνεργασία κι όχι τον ανταγωνισμό.

    Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:

    Maxime Benatouil: benatouil@transform-network.net