• 21 Νοέμβριος 2014 - 23 Νοέμβριος 2014
 • Αθήνα
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

   

   

   

  Ακαδημίας 18


   

 • Πρόγραμμα για την Στρατηγική της Αριστεράς, 2014: Διεθνής Συνάντηση Εργασίας
 • Ο εκδημοκρατισμός της αστυνομίας στην Ευρώπη

 • Παρουσίαση και συζήτηση του κειμένου «Ο εκδημοκρατισμός της αστυνομίας στην Ευρώπη», των Γιώργου Παπανικολάου και Γιώργο Ριγκάκου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ

   Κατεβάστε το κείμενο από τον ιστότοπο του transform! (Pulbications) χωρίς χρέωση.

  Τα θέματα της συζήτησης είναι τα εξής:

  I. Τα διάφορα οργανωτικά μοντέλα αστυνομίας

  Ποια είναι τα οργανωτικά μοντέλα της αστυνομίας; Τα βασικά τους χαρακτηριστικά και η επίπτωσή τους στον κοινωνικό έλεγχο του εγκλήματος. Ειδική έμφαση θα δοθεί στη διάκριση των μοντέλων μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης/

  Ποιες είναι οι μακρο-ιστορικές αιτίες που διαμόρφωσαν την τροχιά των διαφόρων μοντέλων; Ειδική έμφαση θα δοθεί στον χρόνο της δημοκρατικής μετάβασης και στο αν τα έθνη-κράτη υπό εξέταση αναδύθηκαν από καταρρέουσες αυτοκρατορίες.. 

  Σε ποιο βαθμό τα διαφορετικά μοντέλα αστυνόμευσης στην Ευρώπη συγκλίνουν σε ένα ενιαίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο που εστιάζεται στην τήρηση του νόμου και της τάξης;

  II. Οι σχέσεις της αστυνομίας με τη δημοκρατία σε καιρούς κρίσης. Ηατζέντατουνόμουκαιτηςτάξης

  Με ποιο τρόπο το νεοφιλελεύθερο μοντέλο σταθεροποιήθηκε περισσότερο στους καιρούς της κρίσης; Μήπως με την επίκληση του νόμου και της τάξης προστατεύεται ο γραφειοκρατικός μηχανισμός από τον δημοκρατικό έλεγχο; Με ποιους τρόπους ο δημοκρατικός έλεγχος μπορεί να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί όταν υπάρχει μια διεφθαρμένη και αυταρχική αστυνομία;  Αυτή η πορεία της αυτονόμησης της αστυνομίας συνοδεύεται περαιτέρω με σύνδεση αστυνομίας και ακροδεξιών πυρήνων στο εσωτερικό της; Ποιεςείναιοι «καλύτερεςπρακτικές» αναστροφήςαυτήςτηςπορείας;

  III. Αριστερέςπροτάσειςγιατηνοργάνωσητηςαστυνομίας

  Υπάρχει μια αριστερή, δημοκρατική απάντηση στο νεοφιλελεύθερο δόγμα αστυνόμευσης που βασίζεται στον φόβο του εγκλήματος;

  Με ποιους τρόπους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που βασίζονται στο νόμο κι την τάξη;


  Το κείμενο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές πλευρές του θέματος. Επιπλέον, παραθέτει την πολιτική και κοινωνική λογική της ανάπτυξης τωγ διαφορετικών μοντέλων αστυνόμευσης, ενώ το ενδιαφέρον του είναι κυρίως ότι καταλήγει σε προτάσεις σε σχέση με τον προσανατολισμό και την εφαρμογή ενός ριζοσπαστικού, αριστερού μετασχηματισμού της αστυνομίας. Η μελέτη των Παπανικολάου, Ριγκάκου έχει δημοσιευθεί ως
  κείμενο συζήτησης του transform! discussion paper.


Πρόγραμμα

 

 

Πρόγραμμα

 

 

 

 

Παρασκευή

 

21 Νοεμβρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:30

 

Άνοιγμα Χάρης

 

 

Γολέμης, νόμιμος

 

 

εκπρόσωπος του transform!-διευθυντής του

Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, Walter

 

 

Baier, συντονιστής

 

 

του δικτύου transform! europe

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη

 

συνεδρία

 

 

15:30

 

 

– 17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο

 

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ

 

 

ΤΗΣ

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

ΣΤΗΝ

 

 

ΕΥΡΩΠΗ:

 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

 

 

 

 

 

15:30

 

– 16:30 Παρουσίαση

 

 

δοκιμίου

 

 

Γιώργος

 

 

Παπανικολάου, Πανεπιστήμιο Τίσαϊντ

(Teesside

 

 

University),

 

 

Γιώργος Ριγκάκος, Πανεπιστήμιο

 

 

Κάρλτον (Carleton

 

 

University)

 

 

 

 

 

 

16:30-

 

17:00 Σχολιασμός: Σοφία

 

 

Βιδάλη, Δημοκρίτειο

 

 

Πανεπιστήμιο Θράκης,

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-17:30

 

Συζήτηση

 

 

 

 

 

προεδρείο:

 

Χάρης

 

 

Γολέμης,

 

 

Διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος

Πουλαντζάς

 

 

 

 

 

 

 

διάλειμμα

 

για καφέ 17:30 – 18:00

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Δεύτερη

 

συνεδρία

 

 

18:00 – 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ

ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ,

ΕΓΚΛΗΜΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

18:00

 

– 18:20 Φόλκερ

 

 

Έϊκ,

 

 

Πανεπιστήμιο Χούμπολντ

 

 

 

 

 

 

18:20

 

– 18:40 Στράτος

 

 

Γεωργούλας, Πανεπιστήμιο

 

 

του Αιγαίου

 

 

 

 

 

 

18:40

 

– 19:00 Αναστασία

 

 

Τσουκαλά,

 

 

Πανεπιστήμιο Παρίσι XI

 

 

 

 

 

 

19:00

 

– 20:00 συζήτηση

 

 

 

 

 

προεδρείο:

 

Φάνης

 

 

Παπαγεωργίου, διδάκτωρ

 

 

ΕΜΠ, transform!

 

 

Europe

 

 

 

 

 

 

 

Σάββατο

 

22 Νοεμβρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη

 

συνεδρία 11:00 - 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ,

 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

 

 

 

 

 

11:00

 

– 11:20 Αντρέας

 

 

Γκιόλας, Ελληνικό

 

 

Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστείας

 

 

 

 

 

 

11:20

 

– 11:40 Κλειώ

 

 

Παπανικολάου,

 

 

δικηγόρος, γενική γραμματέας της

Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα

Δικαιώματα

 

 

 

 

 

 

11:40

 

– 12:00 Σπύρος

 

 

Κουλοχέρης, Ελληνικό

 

 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 

 

 

 

 

 

12:00

 

– 13:00 συζήτηση

 

 

 

 

 

 

Διάλειμμα

 

για καφέ 13:00 – 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

προεδρείο:

 

Δημοσθένης

 

 

Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος, Τμήμα

 

 

Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ

 

 

 

 

 

 

 

Δεύτερη

 

συνεδρία

 

 

13:30 - 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

ΤΗΣ

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

ΣΤΗΝ

 

 

ΕΥΡΩΠΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30

 

– 13:50 Ντάγκμαρ

 

 

Σβέντοβα, Δημοκρατία

 

 

της Τσεχίας, υπεύθυνη για θέματα ασφάλειας

και δικαιοσύνης ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΜΙΑΣ-ΜΟΡΑΒΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

13:50

 

– 14:10 Τάσος

 

 

Μαυρόπουλος, υπεύθυνος

 

 

Τμήματος Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

ΣΥΡΙΖΑ

 

 

 

 

 

14:10

 

– 14:30 Φαμπιάν

 

 

Γκιλό Μπατάϊγ,

 

 

υπεύθυνος για θέματα ασφάλειασς και

δικαιοσύνης ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΓΑΛΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

14:30

 

– 14:50 Χακάν

 

 

Τας (βουλευτής,

 

 

DIE LINKE)

 

 

 

 

 

 

14:00

 

– 14:50 συζήτηση

 

 

 

 

 

προεδρείο:

 

Γιώργος

 

 

Παπανικολάου, Πανεπιστήμιο

 

 

Τίσαϊντ (Teesside

 

 

University)

 

 

 

 

 

 

τέλος

 

πρωϊνής συνεδρίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη

 

συνεδρία 17:30-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

 

ΚΑΙ

 

 

ΚΡΑΤΟΣ

 

 

ΣΤΟΝ

 

 

ΥΣΤΕΡΟ

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

 

 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

 

 

 

 

 

17:30

 

– 17:50 Σαλβατόρε

 

 

Παλίντα,

 

 

Πανεπιστήμιο

 

 

της

 

 

Γένοβας

 

 

 

 

 

 

 

 

17:50

 

– 18:10 Νικόλαος

 

 

Κουλούρης,

 

 

Δημοκρίτειο

 

 

Πανεπιστήμιο

 

 

Θράκης

 

 

 

 

 

 

 

 

18:10

 

– 18:30 Ανδρέας

 

 

Καρίτζης,

 

 

Δρ.

 

 

Φιλοσοφίας, Κεντρική Επιτροπή

 

 

ΣΥΡΙΖΑ

 

 

 

 

 

18:30

 

– 19:30 συζήτηση

 

 

 

 

 

 

προεδρείο: