• 30 Νοέμβριος 2015 - 01 Δεκέμβριος 2015
  • Paris
  • Συνάντηση του Alter Summit στο Παρίσι
  • Να χτίσουμε μια άλλη Ευρώπη: Μαθήματα και προοπτικές

  • Μεγάλη συνέλευση των κοινωνικών κινημάτων και οργανώσεων

    Οι κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου αποτέλεσαν πολύ σημαντική εμπειρία για το δίκτυό μας και για όλους όσοι εργάζονται μαζί μας (Ευρωπορείες, βελγικά και ευρωπαϊκά δίκτυα κ.ά.). Οι επιτυχίες, αλλά και τα εμπόδια που συνάντησαν αυτές οι κινητοποιήσεις μας δίδαξαν πάρα πολλά.

    Πιο γενικά, μήπως πρέπει οι αντιξοότητες που παρουσιάζει η σημερινή πολιτική και οικονομική κατάσταση να μας κάνουν να ξανασκεφτούμε τις μελλοντικές δραστηριότητες και δράσεις μας;

    Η πρότασή μας είναι να κάνουμε έναν απολογισμό, μαζί με άλλους φορείς του κοινωνικού κινήματος οι οποίοι ήταν παρόντες στις Ευρωπορείες και τις Ημέρες Δράσεων στις Βρυξέλες.
Πρόγραμμα

Δευτέρα 30

Νοεμβρίου

10:00 – 11:30 :

Ευρωπορείες και Ημέρες

Δράσεων στις Βρυξέλες

Απολογισμός με βάση ένα κείμενο

εργασίας (διαθέσιμο προσεχώς)

12:00 – 13:00 :

Προκλήσεις της πολιτικής

και οικονομικής συγκυρίας
Η έξοδος από την κρίση δεν είναι ακόμα

ορατή. Τουναντίον, παντού στην Ευρώπη

εφαρμόζονται προγράμματα λιτότητας

και άλλες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

που πλήττουν όλο και περισσότερα

θεμελιώδη δικαιώματα (κοινωνικά,

εργατικά, δημοκρατικά), όπως γίνεται

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την

Πορτογαλία. Μήπως πρέπει η νέα κατάσταση

να μας κάνει να τροποποιήσουμε ή να

προσαρμόσουμε τον τρόπο σκέψης και

δράσης μας;

13:00 – 14:00 :

Γεύμα

14:00 – 15:30 :

Δράσεις και δραστηριότητες

για το 2016

16:00 – 18:00 :

Μετανάστευση


Η

«κρίση» του προσφυγικού ανέδειξε τις

δυνατότητες κινητοποίησης του απλού

κόσμου και των εθελοντών για την

αντιμετώπιση της κατάστασης. Επιπλέον,

οι αγώνες για τη στήριξη των προσφύγων

έχουν μακρά ιστορία. Πώς μπορούμε να

δυναμώσουμε τις επαφές μας και να

ανταλλάξουμε εμπειρίες με τις ομάδες

ή τις συλλογικότητες που ενεργοποιούνται

στους αγώνες για τους πρόσφυγες;Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

09:00 – 10:30 :

Δραστηριότητες κατά τη

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα

(COP21)


Παρουσίαση των

δραστηριοτήτων που προτείνονται για

τις δυο εβδομάδες που θα διαρκέσει η

COP21

11:00 – 13:00 :

Τρόπος λειτουργίας του

δικτύου
Το έργο του

συντονιστή του AlterSummit

ολοκληρώνεται την 1η

Μαρτίου 2016. Πώς θα εξασφαλίσουμε τη

συνέχεια του Δικτύου πέρα από αυτήν την

ημερομηνία; Σε ποια οργάνωση θα αναθέσουμε

τη συνέχεια και την ενίσχυση της δράσης

μας;

13:00 – 14:00 :

Γεύμα

14:00 – 16:00 :

Διεύρυνση και συνεργασίες


Λογαριασμοί και

συνδρομές του 2015