• 17 Ιανουάριος 2022 - 17 Ιανουάριος 2022
 • Πρόσκληση για υποβολή κειμένων (προθεσμία: 17 Ιανουαρίου 2022)
 • Διεθνές Συνέδριο για την αναπαραγωγική εργασία, τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και τις οικιακές υπηρεσίες

 • Η κατάσταση της πανδημίας κατέστησε σαφή την «κρίση της κοινωνικής φροντίδας» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όμως, ο συνδυασμός των δημογραφικών, των πολιτικών και των κοινωνικών δυναμικών εδώ και πολλές δεκαετίες, μεταμόρφωσε την παροχή της κοινωνικής φροντίδας και διεύρυνε την αγορά των οικιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, διατηρώντας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οξύνοντας τις ανισότητες -μεταξύ αυτών: τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας, τις εξωτερικές αναθέσεις, τη φυλετικοποίηση και τον άτυπο χαρακτήρα των συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς εργασίας- και τις ρωγμές που διατρέχουν τις διεθνείς μετακινήσεις και κινητικότητες ανάμεσα στον Παγκόσμιο Νότο και τον Παγκόσμιο Βορρά.  

  Η αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας που έχει η κοινωνική φροντίδα (ILO, 2018) και ο αυξανόμενος δημόσιος διάλογος για τη λειτουργία των υποδομών και των τρόπων οργάνωσης της κοινωνικής φροντίδας (Hirata, 2021) συνοδεύονται από την αντιμετώπιση με μεγαλύτερη προσοχή των μορφών που παίρνει η απλήρωτη εργασία, από την οποία εξαρτάται η αναπαραγωγή της κοινωνίας και του κεφαλαίου, και την εκ νέου ανακάλυψη της Θεωρίας της Κοινωνικής Αναπαραγωγής στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών (Bhattacharya, 2017).

  Το συνέδριο επιδιώκει να βοηθήσει τη συζήτηση που διεξάγεται με αντικείμενο τα παραπάνω ζητήματα, συζήτηση στην οποία συμμετέχουν διάφοροι γνωσιακοί τομείς, από την Οικονομία ως την Ιστορία, από το Δίκαιο ως την Κοινωνιολογία, από την Κοινωνική Ψυχολογία ως την Ανθρωπολογία ή τις Πολιτισμικές Σπουδές, προκειμένου να συμβάλλει στην εμβάθυνση του πεδίου των «σπουδών κοινωνικής φροντίδας» στην Πορτογαλία, συνδιάζοντας τη γνώση με εμπειρίες και με εθνικά και διεθνή προγράμματα. 

  Στόχος είναι να συγκεντρωθεί η θεωρητική και εμπειρική γνώση που απορρέει από  την επιστημονική έρευνα, αλλά και από τις οργανωτικές διαδικασίες και παρεμβάσεις, για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της αναπαραγωγικής εργασίας, της οργάνωσης της (αμειβόμενης και της απλήρωτης) κοινωνικής φροντίδας και της οικιακής εργασίας, με τις μορφές που έλαβαν, τόσο στο παρελθόν, όσο και στις μέρες μας. Στόχος επίσης, είναι να εντοπίσουμε τις νέες τάσεις και συζητήσεις που διεξάγονται σήμερα, για τη θέσπιση κοινωνικο-νομοθετικών κανονισμών και δημόσιων πολιτικών στο συγκεκριμένο πεδίο. 

  Παρακαλέιστε να υποβάλετε μια περίληψη της εισήγησης ή του άρθρου σας μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022. Μεταξύ των συνιστώμενων θεμάτων είναι:

  • Οι ανισότητες και η αναπαραγωγική εργασία,
  • Οι υποκειμενικές εμπειρίες, διαδρομές, αφηγήσεις και προσλήψεις γύρω από την οικιακή εργασία και την εργασία κοινωνικής φροντίδας,
  • Οι δημογραφικές αλλαγές, η γήρανση και η κοινωνική φροντίδα,
  • Η μετανάστευση, το φύλο και η φυλετικοποίηση της αμειβόμενης οικιακής εργασίας και της εργασίας κοινωνικής φροντίδας,
  • Οι εργασιακές σχέσεις, οι δυναμικές της επαγγελματοποίησης και η επισφάλεια στην αμειβόμενη οικιακή εργασία και την παροχή κοινωνικής φροντίδας,
  • Το κράτος πρόνοιας, οι μορφές παραγωγής της κοινωνικής πρόνοιας και μορφές κοινωνικής οργάνωσης της φροντίδας, από εθνική, διεθνή ή συγκριτική σκοπιά,
  • Η άτυπη κοινωνική φροντίδα: η θεωρητική, η φαινομενολογική, η εθνογραφική και η πολιτική διάσταση,
  • Οι δημόσιες πολιτικές, οι αρχιτεκτονικές της κοινωνικής φροντίδας, η κοινωνική φροντίδα και ο αστικός σχεδιασμός,
  • Προγράμματα παρέμβασης για την εξάρτηση και την αναπηρία,
  • Η Θεωρία της Κοινωνικής Αναπαραγωγής και η φεμινιστική συζήτηση για την κοινωνική φροντίδα,
  • Η πολιτική και συνδικαλιστική οργάνωση και η συλλογική δράση στα πεδία της κοινωνικής φροντίδας και των οικιακών υπηρεσιών,
  • Η εργασία και οι κοινωνικο-νομοθετικοί κανονισμοί και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας της αμειβόμενης οικιακής εργασίας και της εργασίας κοινωνικής φροντίδας.

  Παραπομπές:

  Bhattacharya, Tithi (επιμ.) (2017), Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression. Pluto Press.
  Hirata, Helena (2021), Le care, théories et pratiques, La Dispute.
  ILO (2018), Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. International Labour Office.

   

  Χρονοδιάγραμμα

  Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων: 17 Ιανουαρίου 2022

  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Ιανουαρίου 2022

  Συνέδριο: 4 και 5 Μαρτίου 2022

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  Όνομα και ίδρυμα υπαγωγής του/της υποψηφίου/ιας

  Βιογραφικό σημείωμα (ατομικό ή συλλογικό): μέχρι 100 λέξεις

  Όριο της περίληψης (abstract): 200 με 400 λέξεις

  Οι περιλήψεις μπορούν να συνταχθούν στα πορτογαλικά, ισπανικά, γαλλικά ή αγγλικά και πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση:
  isupcuidados[at]gmail.com

  Συνέδριο

  4 και 5 Μαρτίου 2022
  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο του Πόρτο


  Οργανώσεις:

  Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας – Πανεπιστήμιο του Πόρτο
  transform! europe

  Επιστημονική επιτροπή:

  Carlos Manuel Gonçalves, Conceição Nogueira, Helena Hirata, Inês Barbosa, Inês Brasão, João Teixeira Lopes, José Soeiro, Manuel Abrantes, Nuno Dias, Sofia Cruz, Tânia Leão, Teresa Cunha, Tithi Bhattacharya.

  Οργανωτική επιτροπή:

  Inês Barbosa, José Soeiro, Sofia Cruz, Tânia Leão.

  Προσκεκλημένες ομιλήτριες:

  Helena Hirata
  Κοινωνιολόγος και επίτιμη ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CRESPPA/GTM) στο Παρίσι, προσκεκλημένη ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο. Μέλος της διοικούσας επιτροπής του διεθνούς διεπιστημιακού δικτύου MAGE (Marché du travail et genre: Αγορά εργασίας και φύλο). Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα έργα: Care and Careworkers. A Latin American Perspective, Springer, 2021 (μαζί με τη Nadya Araujo Guimarães) και, Le care: théories et pratiques, Παρίσι: La Dispute, 2021.

  Tithi Bhattacharya
  Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τμήματος Παγκόσμιων Σπουδών (Global Studies) στο Πανεπιστήμιο Purdue (ΗΠΑ), με έργο που εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ αποικιοκρατίας, τάξης και φύλου. Υπήρξε, μαζί με την Cinzia Arruzza, μία από τις βασικές διοργανώτριες της Διεθνούς Πορείας Γυναικών στις ΗΠΑ. Επιμελήθηκε το: Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Opression, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Pluto Press το 2017 και έγραψε, μαζί με την Cinzia Arruzza και τη Nancy Fraser, το: Feminism for the 99% (Φεμινισμός για το 99%), που εκδόθηκε το 2019 σε πολλές γλώσσες.


Related articles