• 06 Απρίλιος 2021 - 06 Απρίλιος 2021
 • online
 • Διαδικτυακό πάνελ
 • Οι παρεμβάσεις στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ απέναντι στην κρίση του Covid-19

 • Το transform! europe παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τις κρατικές παρεμβάσεις στις οικονομίες εννέα ευρωπαϊκών χωρών. Το διαδικτυακό πάνελ θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Assoziation fr Kritische Gesellschaftsforschung (AKG), μια οργάνωση γερμανόφωνων κοινωνικών επιστημόνων.

  Τρίτη 6 Απριλίου 2021
  17:00 - 18:30 

  Γλώσσα: αγγλικά

  Ο Covid-19 ανάγκασε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παγώσουν μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών οικονομιών την άνοιξη του 2020. Κατόπιν τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε δύο θεμελιώδεις και, υποτίθεται, «αιώνιους» και απαράβατους νόμους της ΕΕ προ της κρίσης: πρώτον, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ανεστάλη προσωρινά. Αίφνης, τα μέλη της Ευρωζώνης μπορούν (θεωρητικά) να συσσωρεύουν όσο δημόσιο χρέος επιθυμούν, προκειμένου οι κυβερνήσεις τους να στηρίξουν τις προβληματικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέστειλε τους ευρωπαϊκούς «Κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων», δηλαδή τους κανόνες μέσω των οποίων η Επιτροπή ελέγχει συνήθως τη στήριξη που οι εθνικές κυβερνήσεις παρέχουν στις επιχειρήσεις.

  Κατόπιν της εξαγγελίας αυτών των πρωτοφανών μέτρων, το transform! europe εγκαινίασε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εξετάζει τις οικονομικές παρεμβάσεις που υλοποίησαν οι κυβερνήσεις: της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

  Επομένως, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα τέσσερα μεγάλα κράτη της ΕΕ, μαζί με την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία (που αν και εκτός ευρωζώνης εξαρτώνται από τις γερμανικές αλυσίδες αξίας), την πρώην ιρλανδική τίγρη και τα κράτη μέλη της Νότιας Ευρωζώνης.

  Το κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι : τι έκαναν τα κράτη το 2020 για να στηρίξουν τις οικονομίες τους;

  Εστιάζοντας στα μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης και της προσφοράς και στο πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα, οι ερωτήσεις που τέθηκαν περιλαμβάνουν: Σε ποιο βαθμό τα κράτη χρησιμοποίησαν αυτή τη μοναδική ευκαιρία προκειμένου να πιέσουν για πιο βιώσιμες οικονομικές δομές; Εφάρμοσαν κάποιες κάθετες βιομηχανικές πολιτικές ή υιοθέτησαν μόνο τις συνήθεις οριζόντιες προσεγγίσεις; Όλοι μιλάνε για την αναβίωση της δημόσιας σφαίρας και την ανάγκη για κρατικές παρεμβάσεις. Έγιναν, ως εκ τούτου, σχέδια για τη δημιουργία δημόσιων επιχειρήσεων;

  Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό: ποιος ήταν ο ρόλος των εργαζομένων και των συνδικάτων τους στην εκπόνηση των εθνικών σχεδίων; Σε αυτό το πλαίσιο, δεν εντοπίσαμε σχεδόν κανένα σχέδιο πνοής για τον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό. Συνολικά, φαίνεται ότι οι δημόσιες διοικήσεις, που υπέστησαν τεράστιο σοκ, προτίμησαν την «κατεστημένη γνώση» από την οραματική προσέγγιση. Θα σας παρουσιάσουμε μια επισκόπηση των παρεμβάσεων που έγιναν σε όλη την ΕΕ και μια εις βάθος μελέτη της περίπτωσης της Ιταλίας. Στη συνέχεια να συζητήσουμε τα ευρήματά μας με τους συμμετέχοντες.

  Μέλη του πάνελ:
  Ο Ρόλαντ Κούλκε (Γερμανία) εργάζεται για το transform! europe στις Βρυξέλλες και συντονίζει την ομάδα εργασίας του transform! europe για τον παραγωγικό μετασχηματισμό.
  Ο Mατέο Γκάντι (Ιταλία) ασχολείται σήμερα με τον συνδικαλισμό μέσα από την CGIL. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της πολιτιστικής οργάνωσης Punto Rosso και της επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος Claudio Sabattini. Στα ερευνητικά του αντικείμενα περιλαμβάνονται: οι επιπτώσεις της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης στην εργασία και η οργάνωση της εργασίας, οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, η βιομηχανική πολιτική και οι δημόσιες παρεμβάσεις στην οικονομία, καθώς και η ανάλυση των δημόσιων πολιτικών.

  Συντονισμός:
  Στέφανι Βολ
  , έδρα Jean Monnet: «Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών BFI της Βιέννης.


Related articles