• 18 Μάρτιος 2017 - 18 Μάρτιος 2017
 • Διεθνές Συνέδριο του transform!
 • «Δημιουργία Κοκκινοπράσινων εναλλακτικών: Μπορούν τα κοινά να απειλήσουν το νεοφιλελευθερισμό από τα κάτω;»

 • Πρόκειται για το έκτο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το δίκτυο transform! Δανίας, στο πλαίσιο της δράσης του για τη δημιουργία αριστερών εναλλακτικών προτάσεων στους τομείς της οικονομίας και της οικολογίας.

  Κύριο αντικείμενο του φετινού συνεδρίου θα είναι το θέμα των «Κοινών» ως αναπόσπαστου μέρους του διαλόγου για τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων στη μεγέθυνση –και το νεοφιλελευθερισμό- και με στόχο το μετασχηματισμό της κοινωνίας.

  Τα «Κοινά» και τα κοινά αγαθά –όπως η καθαρή ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος- δέχονται σήμερα επιθέσεις από επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, ενώ ταυτόχρονα απασχολούν τα λαϊκά κινήματα που ασκούν πιέσεις από τα κάτω, μέσω της συγκρότησης ενός κινήματος αντίστασης και της διατύπωσης εναλλακτικών προτάσεων. Η συζήτηση για τα «κοινά» αφορά τη διαχείριση των φυσικών μας πόρων, την ευθύνη μας για την κλιματική αλλαγή και τη σχεδίαση του κοινού μας μέλλοντος.

  Οι ομιλητές θα επικεντρωθούν και στα αποτελέσματα του αγώνα κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Στη συζήτηση για τα «κοινά» θα αναφερθούν και: στην υδραυλική θραύση, την εξόρυξη πρώτων υλών, την κλιματική αλλαγή. Θα εστιάσουν στα «κοινά» ως εργαλείου για το συνδικαλιστικό κίνημα και ως εναλλακτικής πρότασης για το συνεργατικό κίνημα.

  Εγγραφή:: kontakt (at) transformdanmark.dk

  Έξοδα συμμετοχής (καλύπτουν φαγητό και ποτό για όλη τη διάρκεια της ημέρας): 100 DKK (στο ταμείο κατά την είσοδο)

  Διοργανωτές: Transform!Danmarkσε συνεργασία με το δίκτυοtransform! europeκαι την υποστήριξη των: ΚοκκινοΠράσινη Συμμαχία(Enhedslisten/the Red­Green Alliance),Grobund (αριστερή ένωση εκπαιδευτικών), Det Ny Clarté, Solidaritet, AfrikaKontakt, Kritisk Debatκαι άλλων.


Πρόγραμμα

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

9:30 Εγγραφές και καφές/τσάι

10:00 Υποδοχή

10:15-11:00: TomKucharz, Ισπανία, EcologistasenAcción.

Howtouse Commons indefendingpublicgoodsandtransformingsociety(Πώς  να χρησιμοποιήσουμε τα «κοινά» για την

υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και το μετασχηματισμό της κοινωνίας)

Η απειλή ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρώπη και τον κόσμο. Οι εμπειρίες από τους αγώνες κατά της ΤΤΙΡ, της CETA, και άλλων συμφωνιών «ελεύθερου εμπορίου» στην Ευρώπη και αλλού.

 

11:00-11:45: SatokoKishimoto, Ιαπωνία, TransnationalInstitute (TNI), Amsterdam.

ΣυντονίστριατουπρογράμματοςPublicAlternativeστοδίκτυοTNIκαιReclaimingPublicWaterαπότο 2005. Τοτελευταίοβιβλίοτηςέχειτίτλο: Our Public Water Future: The global experience with remunicipalisation (2015).

ReclaimingpublicservicesasCommons: strategiesforRemunicipalisationandDemocratisation(ΔιεκδικώνταςτιςδημόσιεςυπηρεσίεςωςΚοινά:

στρατηγικέςγιατηνεπιστροφήτουςστουςδήμουςκαιτονεκδημοκρατισμό).

Τα τελευταία 15 χρόνια υπήρξαν

τουλάχιστον 235 περιπτώσεις επιστροφής των υπηρεσιών ύδρευσης στους δήμους 37

διαφορετικών χωρών, με θετικές συνέπιες για τη ζωή περισσότερων από 100

εκατομμύρια ανθρώπους. Παρά την αύξηση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την

αποτυχία, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα (PPP) παραμένει ισχυρή, ως λύση για τη χρηματοδότηση των

δημόσιων υπηρεσιών και των υποδομών. Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν μια

μείζονα πρόκληση: πώς να χρηματοδοτούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές

χωρίς να χρησιμοποιούν PPP και άλλες νεοφιλελεύθερες

επιλογές. 

 

11:45-12:00 Διάλειμμα

12:00-13:00 Ερωτήσεις/συζήτηση

13:00-14:00 Γεύμα

14:00-16:30 Παράλληλα σεμινάρια

Σεμινάριο 1: Οι κίνδυνοι

της εξόρυξης – η διατήρηση των πρώτων υλών στο έδαφος

SukhgerelDugersurenΜογγολία, Γενική Διευθύντρια της οργάνωσης OyuTolgoiWatch, συνήγορος των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος.

ExtractioninMongolia

(Η εξόρυξη στη Μογγολία)

Από τις αρχές της δεκαετίας του

2000 έχουν γίνει σοβαρές εξορύξεις στη Νότια Έρημο Γκόμπι εις βάρος του

περιβάλλοντος, των ανθρώπινων κοινοτήτων και των ζώων σε αυτήν την οικολογικά

ευαίσθητη περιοχή. Οι τοπικές κοινότητες είναι, παραδοσιακά,  νομάδες κτηνοτρόφοι που περιφέρονται με τα ζώα

τους στα φτωχά βοσκοτόπια της ερήμου Γκόμπι. Οι μεγάλες εταιρίες εξόρυξης έχουν

εξαφανίσει όχι μόνο τα βοσκοτόπια αλλά, γεγονός που είναι και το πιο σημαντικό,

και τα ζωικά είδη που διαβίωναν στις υδατικές λεκάνες της ερήμου. Η εταιρία δεν

αναγνωρίζει τα παραδοσιακά δικαιώματα των αυτοχθόνων και εξορύσσει τα υπόγεια

ύδατα με ρυθμό 870 κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο για τις ανάγκες των τεράστιων

ορυχείων της.      

 

LlorensPlanagumá, Καταλονία, Ισπανία, γεωλόγος, υπέρμαχος της νομοθεσίας

κατά της υδραυλικής θραύσης.

FrackinginEurope

(Η υδραυλική θραύση στην Ευρώπη)

Οι περιβαλλοντικές συνέπιες στο αγροτικό

τοπίο: κίνδυνος μόλυνσης των εδαφικών αποθεμάτων νερού εξαιτίας της χρήσης

χημικών προϊόντων, υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα, δεδομένου ότι η

υδραυλική θραύση απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, κυκλοφορία βαρέων οχημάτων

και θόρυβος.

Η υδραυλική θραύση

δεν συγκρίνεται με άλλες οικονομικές δραστηριότητες όπως η γεωργία και ο

τουρισμός. Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει πολιτικές που να υπερασπίζονται το

δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν σε υγιές περιβάλλον και η προστασία του

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν άνθρωποι πρέπει να θεωρηθεί επίσημα υπόθεση

δημόσιου συμφέροντος. 

 

ChristianJuhlΔανία, βουλευτής Κοκκινο-Πράσινης Συμμαχίας, αρμόδιος για τη σκανδιναβική συνεργασία, τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόες.

GlobalWarmingandExtractioninGreenland

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας και η εξόρυξη στη Γροιλανδία)

Η Γροιλανδία είναι

πλούσια σε πρώτες ύλες και ορισμένοι Γροιλανδοί πολιτικοί επιθυμούν τη μέγιστη

δυνατή εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου στο όνομα της οικονομίας. Τα σχέδια

εξόρυξης περιλαμβάνουν την εξόρυξη ουρανίου και ορυκτού πετρελαίου. Ποιες θα είναι

οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, το κλίμα και τον πληθυσμό. 

 

Σεμινάριο 2: Κοινά

και συνεταιρισμοί – και ο αγώνας κατά των ιδιωτικοποιήσεων;

ChantalDelmasΓαλλία, συντονίστρια του προγράμματος «Κοινά» στο δίκτυο transformeurope, και του προγράμματος για την επιστροφή τους στην κοινωνία

στο ινστιτούτο EspacesMarx (Γαλλία).

“What can bring the concept of Commons into the Labour Movement?”(Τι μπορεί να προσφέρει η έννοια των Κοινών στο εργατικό κίνημα;)

Πώς μπορεί το εργατικό κίνημα να πολεμήσει

ενάντια στην ΤΙΝΑ (ThereIsNoAlternative);

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Μπορούμε να

αναστοχαστούμε πάνω τους θεσμούς και το ζήτημα του κράτους μέσα από την έννοια

των Κοινών;

 

JulietaParedesΒολιβία, ποιήτρια και συγγραφέας, μέλος των WomenCreatingCommunityιδρυτικό μέλος των MujeresCreando, βολιβιανής αναρχο-φεμινιστικής κολλεκτίβας.

WomencreatingCommuinty

(Οιγυναίκες ιδρύουν Κοινότητα)

Πώς ιδρύεται μια Κοινότητα από τη

σκοπιά των αυτοχθόνων γυναικών. Πώς η Κοινότητα σχετίζεται με την κοινωνία ως

σύνολο; Πώς μπορούν οι κοινότητες να βελτιώσουν το ρόλο των αυτοχθόνων

γυναικών;

 

FredFreundlich,

Χώρα των Βάσκων, ΗΠΑ και Ισπανία, καθηγητής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας

και συνιδρυτής ενός Μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών Κοινωνικής Οικονομίας στη Σχολή

Businessτου Πανεπιστημίου του Μόντραγκον στη Χώρα των Βάσκων, Ισπανία.

“The Commons in the Core Economy? Potential Clues from the Mondragon Cooperative Experience”(ΤαΚοινάστονκορμότηςοικονομίαςΔυνητικές ιδέες κλειδιά από το συνεταιριστικό πείραμα του Μόντραγκον) 

Το Μόντραγκον είναι ένα μεγάλο,

ολοκληρωμένο δίκτυο που περιλαμβάνει πάνω από 100 εργατικούς συνεταιρισμούς από

πολλούς οικονομικούς κλάδους. Με εμπειρία πενήντα χρόνων, το Μόντραγκον

δημιούργησε ένα σχέδιο για τα κοινά και τις επιχειρήσεις που θεωρείται από

πολλούς σημαντικό για τα κινήματα της κοινωνικής αλλαγής. Το σχέδιο στηρίζεται

στη μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιοκτησία ως κεντρικού στοιχείου

της οικονομίας, εντός ενός πλαισίου αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στις

επιχειρήσεις.

 

16:30-16:45 Καφές

16:45-17:30: Συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων στην ολομέλεια με τη συμμετοχή των ομιλητών και του κοινού. 

Περισσότερες πληροφορίες

για τους ομιλητές και τις ανακοινώσεις τους σύντομα στο: www.transformdanmark.dk