• 29 Μάιος 2015
  • Παρίσι
  • Εργαστήρι του Espaces Marx και του transform!
  • Τρέχουσες Εξελίξεις στα πλαίσια της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ευρώπη

  • Η κρίση έχει επιφέρει σοβαρές συνέπειες για την ριζοσπαστική αριστερά στην Ευρώπη, και η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτόχρονα και ένα παράδειγμα αλλά και μια πρόκληση για όλα τα μέλη της.

    Έχουν προκύψει διαφορετικές στρατηγικές που συζητιούνται έντονα. Ποιο είναι το σχέδιο; Ποια πρέπει να είναι η συζήτηση; Ποιο είναι το ακροατήριο – το 99%, ο λαός, η εργατική τάξη –, και ποιον στοχεύουμε – το 1%, η κάστα, το κεφάλαιο; Ποια μπορεί να είναι η στρατηγική της ενότητας, αν υπάρχει;

     

    Ύστερα από δύο συνεδρίες που οργανώθηκαν από το Επιστημονικό Συμβούλιο του EspacesMarx, μια νέα συνεδρία θα φέρει κοντά ένα ευρύ φάσμα ερευνητών και πολιτικοί ακτιβιστές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όλες αυτά τα ερωτήματα που πηγάζουν από την πολιτική πραγματικότητα στις διάφορες χώρες.