• 03 Απρίλιος 2023 - 04 Απρίλιος 2023
 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - προθεσμία υποβολής: 15 Φεβρουαρίου 2023
 • Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Συνέδριο «Οι 100 αποχρώσεις της ΕΕ: η Πολιτική Οικονομία των περιφερειών της ΕΕ μεταξύ πανδημίας και πο

 • Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις σας για το συνέδριο «Οι 100 αποχρώσεις της ΕΕ: η πολιτική οικονομία των περιφερειών της ΕΕ μεταξύ πανδημίας και πολέμου», που διοργανώνει το transform! europe σε συνεργασία με το ίδρυμα Rosa-Luxemburg-Stiftung για την πολιτική οικονομία της ΕΕ από περιφερειακή σκοπιά.

  Το δίκτυο transform! europe, σε συνεργασία με το ίδρυμα Rosa-Luxemburg-Stiftung, διοργάνωσε την εκπόνηση μιας συγκριτικής μελέτης με τίτλο: «Οι 100 αποχρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Χαρτογραφώντας την Πολιτική Οικονομία των περιφερειών της ΕΕ». Η μελέτη αυτή, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2022, επικεντρώνεται στις νότιες και ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ, στις οικονομίες και την οικονομική τους θέση εντός της ΕΕ, στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα αναδυόμενα/υφιστάμενα οικονομικά μοντέλα και στις δύο περιφέρειες, στις οικονομικές, εμπορικές και πολιτικές αλληλεπιδράσεις τους με τον πυρήνα της ΕΕ (τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως τη Γερμανία) και τις εξαρτήσεις που αυτές συνεπάγονται, καθώς και σε πολιτικές και πολιτιστικές/ιδεολογικές πτυχές της περιφερειακής τους θέσης στην ΕΕ. Οι στόχοι της μελέτης είναι, μεταξύ άλλων, η κατανόηση της μορφής και των εκδηλώσεων των ασυμμετριών ισχύος και των εξαρτήσεων εντός της ΕΕ, προκειμένου να αποτελέσει την πλατφόρμα για τη συζήτηση εναλλακτικών λύσεων απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση της ΕΕ. Ακόμη, η προώθηση της αυτο-εκπροσώπησης των περιφερειών της ΕΕ και η οικοδόμηση γεφυρών και στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ των συγκεκριμένων περιφερειών της ΕΕ.

  Τον Απρίλιο του 2023 το transform! Europe, σε συνεργασία με το ίδρυμα Rosa-Luxemburg-Stiftung, θα διοργανώσει το συνέδριο «Οι 100 αποχρώσεις της ΕΕ: η Πολιτική Οικονομία των περιφερειών της ΕΕ μεταξύ πανδημίας και πολέμου» με στόχο τη διεύρυνση της ακαδημαϊκής και πολιτικής συζήτησης για την πολιτική οικονομία της ΕΕ από τη σκοπιά των περιφερειών.

  Για τον σκοπό αυτό, καλωσορίζουμε προτάσεις εισηγήσεων οι οποίες θα αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

  • Το μοντέλο πυρήνας/περιφέρεια και η ΕΕ
  • Οι δομές εξάρτησης εντός της ΕΕ
  • Οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του Covid-19 και του πολέμου κατά της Ουκρανίας στην ΕΕ, ιδίως στις νότιες και ανατολικές περιφέρειες
  • Η θέση των εργαζομένων και των συνδικάτων
  • Η διεθνής συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων διαφόρων χωρών οι οποίες συμμετέχουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVCs)
  • Οι πολιτικές διαιρέσεις στην ΕΕ
  • Ο ρόλος της ΕΕ και του κράτους στη διαμόρφωση της Ευρώπης
  • Μια νέα βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη
  • Κοινωνικές και ιδεολογικές κατασκευές της περιφερειακότητας στην ΕΕ

  Όροι συμμετοχής

  Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο, σας παρακαλούμε να υποβάλετε:

  • τον τίτλο της εισήγησής σας
  • μια σύντομη περίληψη (έως 200 λέξεις)
  • ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τη σχέση σας με κάποιο ίδρυμα/θεσμό

  μέσω email στην Tatiana MOUTINHO στο   moutinho[at]transform-network.net, γράφοντας στο θέμα “APPLICATION: 100 Shades of the EU Conference 2023”.

  Οι όποιες ερωτήσεις μπορούν να σταλούν με email στην ίδια διεύθυνση.

  Χρονοδιάγραμμα και κατευθυντήριες γραμμές

  Ημερομηνία συνεδρίου:3/4 – 4/4/2023 (2 ημέρες, δημόσια εκδήλωση)
  Τόπος του συνεδρίου:Τεργέστη (Ιταλία)
  Γλώσσα επικοινωνίας:αγγλικά
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2023
  Γνωστοποίηση αποδοχής των εισηγήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2023


  Κόστος συμμετοχής

  40€. Αιτήσεις για απαλλαγή μπορεί να γίνουν δεκτές κατόπιν αίτησης.

  Επιστημονική ομάδα

  Giuseppe Celi - Ο Giuseppe Celi είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Φότζια (Ιταλία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα που σχετίζονται με τα διεθνή οικονομικά. Μεταξύ άλλων, έγραψε το: Crisis in the European Monetary Union. A Core-Periphery Perspective, Routledge (μαζί με τους: Andrea Ginzburg, Dario Guarascio και Annamaria Simonazzi).

  Valentina Petrović - Η Valentina Petrović είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον εκδημοκρατισμό, τον εξευρωπαϊσμό, την πολιτική κινητοποίηση και τη συγκριτική πολιτική οικονομία στο μετα-κομμουνιστικό πλαίσιο.

  Veronika Sušová-Salminen - Η Veronika Sušová-Salminen είναι συγκριτική ιστορικός και πολιτική αναλύτρια που ειδικεύεται στη σύγχρονη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, με μεθοδολογική εστίαση στην ανάλυση του παγκόσμιου συστήματος και στις σχέσεις εξάρτησης εντός του, με επιρροές από τις μετα-αποικιακές μελέτες.


Related articles