• Ευρωπαϊκές αντιλήψεις στην κρίση (2014)

  • Τo πρόγραμμα ερευνά πολιτικές αντιλήψεις που διαμορφώνονται μέσα στην κρίση και στοχεύει στην κατανόηση των ατομικών δρόμων της παραίτησης και της εξέγερσης αναφορικά με την καπιταλιστική κυριαρχία. Από πηγές όπως οι έρευνες γνώμης ή περισσότερο ποιοτικές μελέτες, επιδιώκει να χαρακτηρίσει την εξέλιξη των κοινωνικών απόψεων σε σχέση με την πολιτική κυριαρχία ή τον υποτιθέμενο ρόλο της οικονομίας. Ο διάλογος μεταξύ ερευνητών διαφόρων χωρών που προκύπτει από το πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναλύσει το γιατί δεν αναδύεται από την ολοένα και αυξανόμενη απόρριψη των νεοφιλελεύθερων αξιών σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, μία λαϊκή πλειοψηφία που να ανοίγει το δρόμο προς ένα κοινωνικό μετασχηματισμό.