• Το ευρώ υπό συζήτηση - Το μέλλον του ευρώ

  • Η κρίση στις Ευρωπαϊκές χώρες της Δύσης, έχει σταδιακά προκαλέσειδραματικές κοινωνικές επιπτώσεις. Η Ευρωζώνη βρίσκεται συνολικά σε ύφεση. Οι πολιτικοί κίνδυνοι σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς επίσης και της δημοκρατίας, γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. 

    Το transform! δημοσιεύει μία συλλογή από αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις που αφορούν την επίκαιρη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του ευρώ. Βρείτε τα άρθρα παρακάτω. 

    Επιπλέον θέλουμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή επίσης στo ''Στρατηγικές της αριστεράς στην κρίση του Ευρώ'', μία κεντρική έρευνα του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ.  • Albarracín/ Álvarez/ Medialdea/ Louçã/ Mortagua/ Tombazos/ Galanis/ Onaran/ Husson:
  • What to do about the Debt and the Euro? A Manifesto

  • 20 Aug 13
  • Europe is sinking into crisis and social regression under the pressure of austerity, recession and the strategy of “structural reforms”. This pressure is tightly coordinated at the European level, under the leadership of the German Government, the ECB and the European Commission.
  • [περισσότερα]