• Κρίση στην Ευρώπη- Κρίση της Ευρώπης

  • Σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα και σύμφωνα με την σύγχρονη πολιτική οικονομία, το transform! φιλοδοξεί να πετύχει τρία πράγματα: να αναβαθμίσει την ανάλυση της κρίσης σύμφωνα με τα ανάλογα επίπεδα εξέλιξής της. Να εμβαθύνει στη θεωρητική κατανόηση των δομικών αιτιών της κρίσης και τελικά, να εντείνει τη συζήτηση σχετικά με τις εναλλακτικές πολιτικές.

  • Appeal
  • Renewing Europe: for a common social and ecological industrial policy

  • 18 Mar 15
  • As the crisis continues and the average EU industrial output remains far below its pre-crisis level, the European Commission's “Jobs, Growth and Investment Package” and the European Central Bank's moves lack of ambition to meet the dramatic challenges the EU is confronted with. SYRIZA has been given a clear mandate to challenge the EU crisis management and to propose a new path for Europe – paving the way for an ecologically sustainable and socially useful new model of development.
  • [περισσότερα]