• Αρθρο της Σύνταξης

  • Οι παρεμβάσεις στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ απέναντι στην κρίση του Covid-19
  • Το transform! europe παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τις κρατικές παρεμβάσεις στις οικονομίες εννέα ευρωπαϊκών χωρών. Το διαδικτυακό πάνελ θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την <i>Assoziation fr Kritische Gesellschaftsforschung</i> (AKG), μια οργάνωση γερμανόφωνων κοινωνικών επιστημόνων.
  • [περισσότερα]